AircrashConsult.com

БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКАТАСТРОФИ

ВВС - ПРИНУДИТЕЛНО НАПУСКАНЕ НА САМОЛЕТ,

ЧРЕЗ СКОК ИЛИ КАТАПУЛТИРАНЕ

ПЕРИОД 1940 ÷ 1997 г.

Чрез катапултиране от реактивни самолети

1

27.10.1952г.

старши лейт. Григор Борисов Игнатов

Миг -15

 

В полет сблъскване със самолет Ил-10. При удара от Миг-15 изхвръква пилотът и се спасява като отваря парашута си.

Нормално - спасен

2

12.05.1953г.

капитан Ангел Коев Кибарски

Миг - 15

 

Влизане в свредел. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

3

17.08.1955г. (16.07.)около Кюстендил

старши лейт. Васил Николов Вутов

Як -17

 

Прелитане от Габровница към Доброславци. Загуба на ориентировка и свършване на горивото. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

4

19.08.1956г., с.Венковец, Ихтиманско

капитан Спас Ангелов Димитров

Миг - 15

11500÷ 8000 м

Намаляване скоростта на самолета. Пушек в кабината. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

5

31.08.1956г.

капитан Петър Трифонов Петров

Миг - 15 Б

8000÷3500 м

Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

6

29.03.1957г.

капитан Иван Петров Лаков

Миг - 15

 

Сблъскване във въздуха при учебен въздушен бой с другия самолет Миг-15. Пилотът се катапултира. Другият пилот Тодор Найденов Митов загива.

Нормално за катапултиралия се - спасен

7

04.09.1957г.

капитан Илия Йорданов Еленски

Миг – 19 С

 

Отказ в управлението на самолета. Пилотът катапултира

Нормално - спасен

8

02.09.1960г. Долна Митрополия

курсант Петко Ташев Карамитев

Миг - 15

1500 м -

V- 420 - 450км/ч

Запалване на самолета. Курсантът Карамитев се катапултира със закъснение. Инструкторът капитан Стоян Ив. Стоянов загива.

Нормално за катапултиралия се - спасен

9

23.06.1962г.

младши лейт. Стоян Георгиев Колев

Миг - 19

 

Сблъскване във въздуха с водача си. Пилотът се катапултира. Другият самолет каца.

Нормално - спасен

10

17.04.1963г.

капитан Георги Димитров Стоянов

Миг - 19 С

2500 м

нощем

Ненормален полет. Катапултира се. Пиропатронът изхвърля само фанара. Пилотът е извлечен от струята след подаване от левия борд - V-1000к/ч. Отваря сам парашута си.

Екипировки дрехи и обувки отнесени от възд. струя - спасен

11

16.03.1966г. Чешнегирово

подполковник Иван Христов Каракушев

Миг - 17

Н-1700

V-320к/ч

При нощен полет отказ на радио и изпадане в сложно положение.Пилотът се катапултира

Нормално - спасен

12

20.07.1967г. Узунджово

лейтенант Христо Борисов Петрински

Миг - 19

Н-1670

V-500к/ч

При бомбопускане по земни цели се задейства взривателя на окачената бомба и миг преди избухването пилота се катапултира.

Нормално - спасен

13

03.04.1968г. Узунджово

лейтенант Христо Георгиев Лазаров

Миг - 19

1400 м

V-650к/ч

Спиране на двигателя и отказ в управлението. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

14

18.09.1968г. около СтараЗагора

ст. лейтенант Стефан Атанасов Ловджиев

Миг - 15

Н-3500

V-320к/ч

Загуба на пространствена ориентировка – при V - 900к/ч. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

15

01.11.1969г. Узунджово

ст. лейтенант Любомир

Емануилов Панеков

Миг - 19 С

600 м

V-350к/ч

Спиране на десния двигател на самолета. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

16

22.11.1969г.

капитан Чавдар Георгиев Апостолов

Миг - 19 П

2700 м

V-520к/ч

Спиране на левия двигател на самолета и отказ на управлението. Пилотът се катапултира

Нормално - спасен

17

14.08.1970г. Каменец

курсант Митко Янков Николов

Миг - 17

1200 м

V-320к/ч

Самолетът влиза в свредел и пилота не може да го изведе. Катапултира се.

Нормално - спасен

18

07.06.1971г.

капитан Николай Георгиев Ринков

Миг - 21

1500 м

V-930-950 к/ч

Изпадане във II режим на полета. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

19

27.11.1971г. Кремиковци

ст. лейтенант Здравко Христов Величков

Миг - 19 С

5500 м

V-600к/ч

Попадане в неуправляемо положение с наклон. Пилотът се катапултира - нощем.

Нормално - спасен

20

14.02.1972г. с.Симеоново, Ямболско

лейтенант Христо Цветанов Иванов

Миг - 17

2000 м

V-700к/ч

Изпадане в сложно положение. Загуба на про странствена ориентировка. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

21

13.01.1973г.

ст. лейтенант Васил Иванов Сотиров

Миг - 21ф13

300 м

V-450к/ч

При снижение. На глисадата за кацане спира двигателя. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

22

22.05.1973г. с.Обнова

курсант Беньо Тотев Бенев

Миг - 17

3000 м

V-300к/ч

Изпадане в сложно положение от боен завой. Причерняване на зрението. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

23

14.07.1973г.

подполковник Стефан Йотов Петков

Миг - 21 ф13

3500 м

V-320к/ч

Загуба на скорост, срив и свредел. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

24

07.12.1973г. Добрич

ст. лейтенант Стойчо Христов Севдалов

Миг - 21 Р

1500 м

V-400к/ч

Загуба на скорост и колебливо движение около осите на самолета. Пилотът катапултира.

Нормално - спасен

25

27.07.1974г. бивш Съветски съюз

подполковник Димитър Димитров Колев

Миг - 21

1200 м

V-450к/ч

Режим на подхват. Самолетът става неуправляем и пикира. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

26

26.08.1974г.

подполковник Иван Златанов Готев

Миг - 21М

2000 м

Пожар и спиране на двигателя. По указание на Р.П. пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

27

30.01.1979г. Долна Митрополия

курсант Миладин Димитров Черкезов

Л - 29

2000 м

При влизане в сложно положение и свредел от фигурен пилотаж инструкторът дава указание на обучаемия да се катапултира и той изпълнява.

Нормално за катапултиралия се - спасен.   Инструкторът Джунев овладява положението и каца.

28

06.041979г.

лейтенант Рашо Христов Радков

Миг - 21 ПфМ

1300 м

V-600к/ч

Грешка в пилотажа и въвеждане на самолета във II режим на полета. Пилотът се катапултира.

При приземяване си контузва крака - спасен

29

12.07.1980г.

курсант Николай Георгиев Тихов

Миг - 17

600-700 в режим на изкачване

Пълна загуба на ориентировка и невъзможност за възстановяване. Изразходване на ГСМ. Пилотът се катапултира.

Приземява вурху жици. Жив. Спасен.

30

17.09.1980г.

лейтенант Диньо Иванов Петков

Миг - 21М

под   2000 м

Изпадане в сложно положение на върха на лупинг и неумение на пилота да се справи с това. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

31

15.08.1981г.

майор Митко Тодоров Димов

капитан Валентин Аспарухов Александров

Миг – 21У

2000 - 2500 м

V-950к/ч

Сблъскване с щъркели при боен завой. Разрушаване на плексигласа на втора кабина. Автоматично катапултиране на екипажа.

Димов контузен. Александров с напълно повредено зрение на лявото око - спасен

32

28.08.1981г. Каменец

ст. лейт. Румен Славчев Бойчев

курсант Борис Георгиев Георгиев

У Миг - 15

3000 м

V-750к/ч

Невъзможност за овладяване управлението на самолета при свределно положение. Екипажът се катапултира.

Нормално - спасен

33

26.05.1982г.

лейтенант Георги Николов Тошев

Миг-21мф

H - 8м

V-340к/ч

Насочване за кацане с повишение V. След опиране на две точки самолетът подскача и се отлепва от земята. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

34

15.09.1983г.

старши лейт. Стефан Иванов Курдов

Миг-23мф

800 м

Превишаване експлоатационните ограничения по претоварване. Създаване на частична деформация на конструкцията. Нарушаване на управлението. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

35

24.10.1983 г.Добрич

майор Тончо Станойчев Арсов

Миг - 17

800 м

При насочване за кацане се пуска само едната стойка на колесника.Пилотът предпочита аварийно напускане на самолета чрез катапултиране.

Нормално - спасен

36

27.01.1984г. с.Пъдарско

лейтенант Георги Николов Попов

Миг-21мф

2000 м

V-600к/ч

Скъсване на лопатка от хидрокомпресора, отказ на хидросистемата и невъзможност за управление на самолета. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

37

12.04.1984г. района Балчик

капитан Людмил Христов Чолаков

Миг-25РБ

нощем 1000 - 800 м

Лоши МТО на лет. Добрич. На Балчик лоша организация. Грешки в техника на пилотиране в СМУ. При ГСМ под необходимия минимум пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

38

14.04.1984г. с.Ханово

лейтенант Марин Панайотов Начев

Миг - 21М

2300 м

Отказ на двигателя. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

39

28.07.1984г. Доброславци

майор Радослав Томов Петков

Миг-23мф

100 м

V-350к/ч

Отказ на хидросистемата за управление на самолета. Грешно построяване на профила за кацане. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

40

07.08.1984 г.Садово

майор Иван Дочев Иванов

Миг-23БН

150 -180м

Разрушаване на двигателя и възникване на пожар. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

41

30.10.1984 г.Съединение

майор Игнат Христов Начев

Миг-21МФ

1200 м

Не спускане на лявата стойка на колесника. Свършване на горивото. Пилотът се катапулт.

Нормално - спасен

42

19.03.1985г. с.Винарско, Бургаско

полковник Иван Райков Тодоров

лейтенант Ангел Иванов Георгиев

Миг-21 У

2150 м

Невъзможност за кацане по нормален и авариен начин, поради неизправност в дясната стойка на основния колесник. Екипажът се катапултира.

Нормално - спасени

43

07.06.1985 г.Комошица

майор Антон Иванов Вачков

Миг-23 МЛ

550 м

Сблъскване във въздуха с друг самолет. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

44

22.06.1985 г.Балчик

лейтенант Стоян Рангелов Чалъков

Миг - 21ф

1 - 1,5 м

Допускане козел при кацане. Самолетът подскача. пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

45

19.08.1986г.

капитан Стефан Райков Синев

Миг-23 БН

200 м

Отказ на двигателя. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

46

25.04.1987 г.Садово

м-р Калчо Танев Танев

подп. Слави Цветанов Павлов

Миг-23 УБ

0м;

V-330к/ч

Изпитание на парашутно-спирачната система при кацане с нормална скорост. Козел на самолета. Екипажът се катапултира.

Нормално - спасени

47

31.03.1988 г.Равнец

майор Цецо Стайков Цаков

Миг - 21 ПМф

30 м

При облитане на глисадата за кацане самолетът рязко пропада от Н-170м до Н-5-10м. Пилотът се катапултира. Запален парашут от пламъците на горящия на земята самолет.

Нормално - спасен

48

22.06.1989г. с.Черепово

к-н Христо Сотиров Младенов

лейт. Георги Сотиров Стоименов

Миг-21 УМ

1500 м

Непреднамерено влизане в свредел. Пилотите се катапултират.

Нормално - спасени

49

13.10.1989г. с.Ветрен

майор Боян Богданов Петков

Миг-23 БН

700 м

Учебно-бойно използване по земни цели. Пожар, предизвикан от помпаж. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

50

06.04.1990г.

капитан Тошко Стоянов Петров

Миг-23 мф

нощем 9300 м

Сложни МТО условия. Полет за учебно-въздушен бой на голяма Н. Изпадане в сложно положение. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

51

17.07.1990г.

лейтенант Бисер Георгиев Бойчев

Миг-23 БН

1600 м

V-750 км

Бомбомятане по земни цели. Нарушаване нормалната работа на управление на самолета от САУ на малка Н. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

52

03.07.1991г.

ст. лейт. Петър Величков Петров

Миг-21 БС

800 м -600 м

При полет в двойка на малка Н самолета попада в свредел. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

53

08.02.1993г.

капитан Михаил Янакиев Михайлов

Су 25 1БК

Н - 0 м

V - 0

Неумишлено задействане на катапултната система след влизане на пилота в кабината. Автоматично катапултиране. Самолетът е невредим.

Нормално - спасен

54

03.08.1994г. гр.Раковски

подполк. Веселин Диков Петков

Миг-23 БН

800 м

Спиране на двигателя от пилота след прегряване. Невъзможно ново запускане. Пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

55

28.01.1997г. Добрич

капитан Пламен Тодоров Денков

Миг-21 Мфр

Н-50 м

Попадане на птица в двигателя, когато самолетът е в глисадата за кацане. Двигателят спира. Пилотът се катапултира. (При облитане на самолета)

Нормално - спасен

56

16.07.1998г. Добрич

ст. лейт. Радостин Велков Димитров

Миг-21 Мф Н-50 м

Грешка в техника на пилотиране. Лош разчет за кацане. По указание на РП пилотът се катапултира.

Нормално - спасен

 

ПИЛОТИ,  ПРИНУДИТЕЛНО НАПУСНАЛИ САМОЛЕТИ, НО  ЗАГИНАЛИ

(Всички следващи имена са посочени и в списъка на загиналите)

1

08. 10. 1942 г. Ямбол

заместник офицер  Иван Петров Хранов

“Гарван”III

50–60 м

Самолетът започнал произволно неуправляемо вертикално изкачване. Скача. Височина недостатъчна за отваряне на парашута.

Загива

2

07. 04. 1943 г.

подофицер  Пеню Данчев Малев

Ме-109

 

Скача при пикиране V-500÷600 км/ч. На парашута “Шрьодер” 616 от 1977 г. се скъсва сбруята. Пада без него.

Загива

3

11. 06. 1944 г.

подпоручик  Иван Ненов Бонев

Ме-109

 

Въздушен бой. Самолетът повреден. Пилотът скача, но парашутът не се отваря. Според друга версия е разстрелян по време на снижение.

Загива

4

11. 04. 1945 г. Божурище

фелдфебел  Кирил Илиев Кълвачев

Ме-109 Г6

300 м

Сблъскване на два самолета. Пилотът скача от самолет без крила. Струята го блъска в стабилизатора и от удара се откопчава ключалката на сбруята.

Пада без парашута.

Загива.

5

29. 05. 1952 г.

майор  Георги Иванов Колев

Як-23

 

Сблъскване с друг самолет. Опит за катапултиране.

Загива

6

05. 06. 1956 г.

старши лейтенант  Петър Иванов Тризлов

Як-23

2000 м

Произволно отблокирване на катапултния механизъм - създадено отрицателно претоварване от пилота. Катапултиране на седалката от пиропатрона пред фанара. 

Загива

7

25. 09. 1958 г.

лейтенант  Стоян Костов Стоянов

Миг-15

 

Сблъскване с друг самолет и катапултиране на малка височина.

Загива

8

30. 06. 1960 г. Безмер

капитан  Кирил Димитров Куцаров

Миг-15

Н-7000м

V-320км/ч

Изпадане в сложно положение. Катапултира. Пиропатронът не изхвърля нормално седалката и тя се блъска в стабилизаторите. Парашутът не се отваря. Пилотът пада без него.

Загива

9

08. 02. 1962 г. Безмер

лейтенант  Христо Желев Демирев

Миг-17

1600 м

Попадане в сложно положение в облаци. Пикира за излизане и в пикиране се катапултира.

Височина недостатъчна за отваряне на парашута.

Загива

10

27. 06. 1962 г. Габровница

капитан  Румен Христов Николов

Миг-19 С

3000 - 2500 м

Невъзможност за изваждане от пикиране. Катапултира. Парашутът не добре прибран и с неправилно закопчани колани. След отваряне на купола пилотът се изхлузва и пада от сбруята.

Загива

11

01. 04. 1964 г. Граф Игнатиево

старши лейтенант  Ганчо Иванов Ганчев

Миг-19

150 м

Самолетът не излиза от свредел. Катапултира се, но Н е недостатъчна за отваряне на парашута.

Загива

12

28. 06. 1966 г. Габровница

капитан  Иван Дончев Василев

Миг-21Ф

80 - 50м;

V - 380÷ 400 км/ч

Руски самолет нарушител. Пилотът получава заповед да го разпознае. Лошо ръководство. Снижава ниско и за да не се удари в земята от положение “срив” се катапултира на малка Н. Седалката не се отделя от него почти до земята. 

Загива

13

20. 07. 1967 г. Узунджово

майор  Стефан Костадинов  Гунчев

Миг-19

Н-3000 м

V-850км/ч

Избухване на бомба под самолета. Изхвръкнал със седалката. Парашутът не се отваря.

Загива

14

06. 07. 1969 г. Узунджово

лейтенант Петър Кънев Петров

Миг-19

под 200м

V-280км/ч

Попадане на самолета в свредел. Пилотът се катапултира на малка Н, която е недостатъчна за отваряне на парашута.

Загива

15

07. 12. 1977 г. Узунджово

старши лейтенант  Стефан Станчев  Банев

УМиг-15

2500м -

2000 м

След излитане затворен стоп кран от инструктора. Банев се катапултира, но поради малка Н парашутът не се напълва нормално. Приземява се с голяма скорост.

След 4 дни умира. Инструкто- рът принудител- но каца в гора - Милчев

16

08. 04. 1983 г. с.Жигларци, Добричко

старши лейтенант  Трифон Фитев  Фитев

УМиг-15

2000 м

Отказ на скоростомера в облаци. Изпадане в сложно положение. Катапултира се при голяма скорост. Седалката се удря във вертикалния стабилизатор.

Загива

17

02. 06. 1983 г. с. Загорци, Бургаско

старши лейтенант  Иван Николов Рахов - обучаем

лейтенант  Михаил Илиев Бончев - инструктор

Миг-21У

 

Полет в зона прибори. При извеждане на самолета от сложно положение нарушаване на минимално безопасната Н, като при това допускат и рязко преизтегляне            (II режим). Катапултират се на много малка Н, недостатъчна за отваряне на парашутите.

Загиват

18

27. 08. 1986 г. Балчик

капитан  Венко Ангелов Славов - инструктор

старши лейтенант  Йордан Тенчев Тенчев - обучаем

Миг-21УМ

160 м

При визуален прехват изпадане във втори режим на полета и срив под Н-1000 м. Късно вземат решение за катапултиране, което извършват на малка Н, недостатъчна за отваряне на парашутите.

Загиват

19

17. 04. 1989 г.

лейтенант  Валентин Димитров Маринов

СУ–25К

150 м

Vу-74м/с

Стрелба по земни цели в облаци. Попадане в сложно положение. Късно вземане на решение за катапултиране. Много голяма Vу.

Загива

20

02. 10. 1990 г. Каменец

майор  Асен Йорданов Христов - инсруктор

курсант  Жоро Андреев Денчев - обучаем

Л – 39

100 м

V-300км/ч

Спиране на двигателя при включване в кръга за кацане. Късно взето решение за катапултиране. Инструкторът се катапултира от малка Н. Парашутът се отваря, но при снижение преминава през пламъка на самолета и изгаря. Курсантът се катапултира през капака на кабината и загива.

М-р Асен Христов пада от

Н -30 м  без парашут и загива

21

20. 12. 1994 г. Балчик

ст. лейтенант  Владислав Владимиров Вълчев

Миг-21БИС

 

 Катапултирал над морето.

Загинал от удавяне

За периода 08. 10. 1942 г. ÷  28. 01. 1997 г.  общо 21 СЛУЧАЯ  с  24 ПИЛОТА,  които са загинали при скока.

 

 ЗАГИНАЛИ ПИЛОТИ, ЩУРМАНИ И ДРУГИ БОРДНИ СПЕЦИАЛИСТИ - В В С

1912 г. ÷ 1999 г.

Поред- на ката- строфа

Д а т а

Длъжност и звание. Име, презиме и фамилия

Тип на летателния апарат

Място и кратко описание на причината

1

19.10. (01.11) 1912 г.

пилот - поручик Христо Андреев Топракчиев

Блерио XI

 При облитане на самолет стръмно падане към земята. Предположение за отказ на двигателите или на неправилно монтиран хоризонтален стабилизатор.

2

15. 07. 1915 г.

пилот - поручик Стефан Ганчев Калинов

наблюд. - поручик  Христо Василев Джунджифоров 

Собств. констр. като Вуазен Доган

 Орландовци - София. Попадане в свредел на Н-600м. Забиване в земята

3

10. 06. 1916 г.

пилот - лейтенант Преслав Георгиев Ляпчев

хидропланът не е български

 Германия. При учебен полет с хидроплан ……… .

4

13. 06. 1916 г.

пилот - поручик Димитър Добрев Минков

Отто С-1

 Техническа неизправност. Белица. При опит за аварийно кацане - р. Струма. 

5

16. 06. 1916 г.

пилот -Дончо Стефанов (няма официални доказателства за тази катастрофа) 

………

 При въздушен бой над Бяло море. (Недоказано!)

6

02. 04. 1917 г.

пилот - поручик Никола Стойменов Божков

наблюд. подпоручик Димитър Петров Дрънков

Албатрос Ц III

 Кожух планина. При въздушен бой.

7

10. 06. 1917 г.

пилот - подпоручик  Димитър Георгиев Радионов

Албатрос Ц III

 Белица. След излитане - загуба на V и срив. Удар в земята. Починал на 13. 06. 1917 г.

8

23. 07. 1917 г.

пилот - фелдф. Христо Цанев Димитров (Брадата)   

наблюд. редник Стоян Йорданов Димитров

DFW - CV

 Божурище. При изпитание на немски учебен самолет на Н-100м - попадане в свредел и удар в земята.

9

29. 07. 1917 г.

набл. поручик Коста Димитров Мишев

пилотът каца

 69 германско аеропланно отделение. Островско езеро - Македония.  Убит при въздушен бой.

10

20. 06. 1918 г.

пилот - ефрейтор Дончо Ганчев Зарбев

наблюд. поручик Тодор Иванов Пачев

DFW - CV

 Дойранско езеро. Белица. При въздушен бой Н - 2000м.  

11

26. 07. 1918 г.

пилот - поручик Марко Бончев Щерев

Нюпор 24

 Марикостино. Отказ в управлението. Загуба на V и свредел. Удар в земята.

12

05. 09. 1918 г.

пилот - подофицер Марин П……… Митев

Албатрос Ц III

 Божурище. При учебен полет ……… ?

13

11. 09. 1918 г.

набл.-поручик Иван Маков Бойчев

немският пилот каца

 Нагарево - Битолско. Прилеп. Загинал при въздушен бой.

14

24. 07. 1919 г.

пилот-фелдфебел Тошо Георгиев Цанков

авиомех. подпоручик Иван Симеонов Лозанов

Албатрос Ц III

 Божурище. Н-150 м. Загуба на V при завой и свредел. Удар в земята. Лозанов починал на 01. 08. 1919 г.

15

11. 01. 1920 г.

пилот - мичман II ð. Лефтер Ангелов Антонов

набл. - оф. канд. Иван Николов Иванов

Хидроплан Ханза W 12

 При полет към Анхиало падат с хидроплана в Черно море.

16

05. 07. 1920 г.

пилот - лейтенант Георги Спасов Попсавов

набл. мичман I р. Пантелей Николов Стоянов

Хидроплан Ханза W 12

 Край Варна. При учебен полет ……… ?

17

24. 05. 1922 г.

авиотехн. - поручик Иван Николов Каролев

изпада от л. а. DFW – C V

 Поради силна турболентност изпада от самолета на Н-400 м. с. Столипиново, Пловдивско.

18

11. 01. 1923 г.

пилот - подпор.  Христо Константинов Русев

Албатрос Ц III

 Божурище. Повреда и спиране на двигателя. При планиране за принудително кацане се блъска в летищна сграда.

19

23. 10. 1923 г.

пилот - поручик Никола Петров Попстефанов +1 пътник  

Албатрос Ц III

Божурище. Загуба на V. Срив и удар в земята.

20

19. 07. 1924 г.

пилот-мичман II р. Стефан Христов

Пампулов

Хидроплан Бри стол  Авро 552

 Бургас - Анхиало. При излитане, счупване на лодката на хидроплана и той се обръща.

21

14. 04. 1925 г.

пилот - капитан  Иван Георгиев Узунов

наблюд. - капитан Васил Георгиев Лазаров

Авис  А - 16 унгарски

 Божурище. Счупване на крилата при изпитателен полет и изпълнение на лупинг. Самолетът не е разрешен за изпълнение на фигури.

22

11. 06. 1926 г.

пилот - цивилен летец  Иван Асенов Милчев

наблюд.-подпор. Стефан Христов Стефанов

Кадрон С 59

 Божурище. Загуба на V, срив и удар в земята.

23

29. 10. 1926 г.

пилот-редник Димитър Маринов Ексеров

Шмолик S18

 Божуреще. Загуба на V и удар в земята.

24

18 (17). 05. 1927 г.

пилот-ефрейтор Димитър Стефанов Мирчев

Потез 17

 Божурище. Мъгла и не намира летището. Загуба на V.

25

17. 04. 1928 г.

пилот-канд.подоф. Богдан Николов Жабленскии

наблюд.-поручик Славчо Славов Начев

Бристол 29 А – (88 А)

 с. Гайтаново, ……… . Недостатъчна мощност на двигателя. Турболенция. Пропадане и удар в земята.

26

06. 06. 1928 г.

пилот-канд.подоф. Любомир Михайлов Руев

набл.-поручик Христо Константинов Константинов

Бристол 29 А – (88 А)

 Божурище. Загуба на V, срив и удар в земята.

27

25 (28). 11. 1928 г.

пилот-капитан Сава Антонов Савов

Шмолик S-18

 Казанлък. Изпадане от самолета при остър завой. Возеният пътник Кънчо Шипков успява да кацне и е леко ранен.

28

21. 12. 1928 г.

пилот-подоф.  Милан Дичков Димитров

аеромех. - ……… Людвиг  Х……… Головня

Потез - 17

 Божурище. Загуба на V и удар в земята.

29

14. 09. 1929 г.

пилот-фелдфебел  Теню Стоянов Русев

аеромех. - ……… Иван Славов Илиев

ДАР – 2

 Божурище. Загуба на V и удар в земята.

30

11. 07. 1932 г.

пилот-подпор. Любомир Тодоров Николов

набл.-юнкер  Александър Стоянов Алексов

ДАР – 1А

 Казанлък. Загуба на V, срив и удар в земята.

31

14. 02. 1934 г.

пилот-фелдф. Георги Константинов Костов

авиотех.-подоф.  Николай Петков Звездов

ДАР - 3 “Гарван”

 При буря около летище Казанлък пилота изпада от самолета. Другият член на екипажа пада заедно със самолета.

32

12. 03. 1935 г.

пилот - поручик  Данаил Филипов Данчев

набл.- юнкер Иван Юрданов Иванов   

КБ - 2 - УТ

 с.Чамадиново, Ихтиманско. Скъсан болт на вертикалния стабилизатор. Свредел и удар в земята.  

33

02. 10. 1935 г.

пилот - канд. подоф.  Дончо Бенчев Дончев

КБ-2  УТ

 Божурище. Спиране на двигателя, пропадане и удар в земята.

34

21. 06. 1937 г.

наблюд. - майор Иван Сотиров Чешанков

Ха-45 “Щъркел”

 При удар на самолета във връх Еленски, Рила. Пилотът Крум Сайменов само ранен.

35

04. 09. 1937 г.

пилот - подоф. Атанас Дим.  Атанасов(Узунов)

набл. – капитан Йордан Михайлов Дачев

……………..

 с. Тополово. Навлизане в облаци над Родопите и блъскане в тях.

36

03. 05. 1938 г.

пилот - стаж. канд. подоф. Георги Ненков Димитров

набл. - фелдф. шк. Никола Георгиев Петров

КБ - 3 “Чучулига”

 с. Търничане, Казанлъшко. При учебен полет …?

37

06. 06. 1938 г.

пилот - поручик  Васил Маринов  Бенчев

ПЗЛ - 24 “Ястреб”

 с. Бригадир, към Перник. Незавита капачка на бензиновия резервоар. Пожар във въздуха.

38

09. 08. 1938 г.

набл. - фелдф. шк. Георги Радоев Рачев

КБ - 3 “Чучулига”

 Търничане. Загуба на V и удар в земята. Пилотът жив.

39

18. 09. 1938 г.

пилот-подпор. Александър Александров Цветанов

самолетът не е български

 Германия. При усвояване на нов самолет Do - 17.

40

14. 11. 1938 г.

пилот - капитан  Борис Теодосиев Стоев

КБ - 3 “Чучулига”

 Казанлък. Плосък свредел и забиване в земята.

41

08. 03. 1939 г.

пилот - поручик Стоян Илиев Гочев

пилот - подоф.  Драган Бонев Драганов

ДАР - 3 “Гарван”

 Костинброд. Отцепване на атакуващия ръб на крилото. Загуба на V и удар в земята.

42

19. 04. 1939 г.

пилот - фелдф. Вълю Видев Христов

Ха - 51 “Сокол”

 Божурище - Костинброд. Нарушение на въздушната дисциплина ……… .

43

02. 05. 1939 г.

пилот - поручик  Георги Генчев Георгиев

пилот - поручик  Матей Петров Тодоров

Ар. 68 самолетът не е български

 Школа Вернойхен Германия. Лоши МТО условия. При тренировъчен полет, отделят се от водача си и се блъскат в гора.

44

16. 05. 1939 г.

набл. - капитан  Найчо Стефанов Цанев

До - 17

 Германия. Поради невнимание след слизане от самолета убит от въртящото се витло.

45

19. 07. 1939 г.

пилот - фелдф. шк. Димитър Пенчев Киряков

ФВ 44 “Врабче”

 Казанлък. Загуба на V, срив и удар в земята.

46

02. 09. 1939 г.

пилот - юнкер  Борислав Тонев Тончев

ФВ 44 “Врабче”

 Враждебна. Загуба на V и удар в земята.

47

02. 09. 1939 г.

пилот инстр. - фелдф. Петър Марков Димков

ФВ 44 “Врабче”

 Враждебна. Загуба на V и удар в земята.

48

06. 09. 1939 г.

пилот - подоф. Иван Димитров Пашов

Ар 65 “Орел”

 Карлово. Спиране на двигателя поради късане на оста му. Удар в земята.

49

14. 09. 1939 г.

пилот - подпор. Христо Николов Чолаков

КБ - 3 “Чучулига”

 Божурище. При престрояване отсичане на опашката от витлото на друг самолет.

50

23. 10. 1939 г.

пилот - подпор. Александър Атанасов Чирпанлиев

Шмолик S-328 самолетът не е български

 Виена, Сен Полтен, Германия. Сблъскване отдолу с друг самолет и откъсване на опашката. 

51

08. 02. 1940 г.

пилот - оф. канд. Димитър Иванов Михайлов

ДАР - 1 - А

 Враждебна. По време на фигурен полет изпада в сложно положение.

52

26. 03. 1940 г.

пилот - оф. канд. Димитър Атанасов Мирчев

аеромех. - фелдф. Щерю Николов Колев

Бюкер - Бестман

 с. Садовец. Нарушение на въздушната дисциплина.

53

18. 05. 1940 г.

пилот - подоф. Георги Попстоянов Атанасов

набл. мичман I р. Цоло Иванчев Николчев

ДАР - 3 “Гарван”

 Край Костинброд. Авария на самолета – откъсване на атакуващия ръб на крилото.

54

11. 06. 1940 г.

пилот - подоф. Стефан Василев Илиев

Авиа 534 “Доган"

 Карлово. При гръбен свредел забиване в земята.

55

11. 07. 1940 г.

пилот-фелдф. Господин (Динко) Филипов Ганев

наблюд. - майор Стефан Генчев Станчев

ДАР-3 “Гарван”

 До Красно село. …………… .

56

11. 07. 1940 г.

пилот - поручик Владимир Стефанов Скрински + 2-ма пътника

ПЗЛ - 43А “Чайка”

 Край Волуяк. Нарушение на въздушната дисциплина и атака на земен обект.

57

26. 07. 1940 г.

пилот - фелдф. шк. Михаил Тодоров Топалов

фелдф. шк. Петър К……… Минков

КБ - 3 “Чучулига”

 Враждебна. Нарушение на въздушната дисцип-лина ………………… .

58

21. 01. 1941 г.

пилот - подпор. Емануил Ангелов Атанасов

щурман - оф. канд. Калчо Николов Калчев

Летов. Шмолик S 328  “Врана”

 При “атака” за поздрав, забиване във връх Юмрук Чал (връх Ботев). 

59

02. 05. 1941 г.

пилот - подпор.  Иван Георгиев Кънчев

Авиа 122 “Оса”

 Хисаря. Сблъскване във въздуха при учебен въздушен бой с друг самолет.

60

19. 05. 1941 г.

пилот - подофицер  Петко Гоцев Мирчев

Авиа 534 “Доган”

 Карлово. При фигурен пилотаж загуба на про-странствена ориентировка и забиване в земята.

61

27. 05. 1941 г.

пилот - оф. канд.  Иван Антонов Горанов

набл. - фелдф.  Минко Иванов Минков

ефрейтор Драган Иванов Терзийски

редник  Янко Колев Янков

ПЗЛ - 43 А “Чайка”

 Летище Бършен, Сливен. Нарушение на въздушната дисциплина. Пределно малка височина. Удар в земята.

62

02. 06. 1941 г.

пилот - подпор.  Марин Иванов Маринов

Авиа 122 “Оса”

 Хисаря. Сблъскване във въздуха при учебен въздушен бой с друг самолет.

63

03. 07. 1941 г.

пилот-инстр. - подпор. Иван Виденов Зашев

пилот-уч. - подоф. Димитър Иванов Джондрев

ФВ - 44 “Врабче”

 Казанлък. Загуба на V, срив и удар в земята.

64

01. 08. 1941 г.

пилот - фелдф.  Емил Борисов Балкански

фелдф. школник Ангел Владимиров Георгиев

редник  Петър Т……… Петров

КБ “Гибли” “Папагал”

 Скопие. Загуба на V и забиване в земята.

65

13. 08. 1941 г.

пилот - поручик Цветко Василев Домусчиев

аеролог - фелдф. Марин Димитров Балински

Авиа Б - 71 “Жерав”

 …………………………

66

27. 08. 1941 г.

пилот - оф. канд.  Иван Пенев Бобчев

набл. - оф. канд.  Асен Стоянов Илков

механ. - оф. канд. Христо Петев Колев

Авиа Б - 71 “Жерав”

 В Родопите. Сблъскване със самолета на водача на групата при опит да го догони. Забиване в земята. Другият самолет успява да кацне.

67

09. 09. 1941 г.

пилот - подпор. Кирил Георгиев Попов

Авиа 122 “Оса”

 Карлово. Фигури. Свредел и забиване в земята.

68

02. 10. 1941 г.

пилот - фелдф. шк.  Георги Константинов

Самарджиев

пилот - подпор. Петко Стефанов Куклов

навиг. - фелдф.  Крум Тодоров Пачелиев

КБ “Гибли” “Папагал”

 Телиш.  ………………………………………….

69

30. 10. 1941 г.

пилот - подпор. Йордан Ангелов Рашев

пилот - фелдф. Петър Владев Толев

пилот - фелдф. шк. Людмил Дим. Вапцаров

пилот - фелдф. шк. Стоян Иванов Пашов

До - 17 “Ураган”

 Телиш. Лоши МТО условия. При пробиване на облаци удар в земята.

70

11. 02. 1942 г.

пилот - капитан Никола Дочев Семерджиев

набл. - оф. канд. Тома Николов Томов

мех.-зам.оф. Илия Георгиев Иванов

+1 пътник

До - 17 “Ураган”

 Край Кавала. Нисък полет и удар в земята, поради нарушение на въздушната дисциплина.

71

13. 03. 1942 г.

пилот - поручик Атанас Александров Попов

Авиа 534 “Доган”

 с. Владая. Неспазване на въздушната дисциплина. Фигури при нисък полет. Малка Н.

72

13. 03. 1942 г.

пилот - подоф. Георги Иванов Георгиев

авиотех. - ………Марко Младенов Димитров

авиотех. - ………Васил Христов Пантелеев

ПЗЛ - 43А “Чайка”

 Недисциплинираност – Спускане на пределно малка Н (Бръснещ полет). Късна реакция на пилота. Сблъскване със земята.

73

03. 04. 1942 г.

пилот - поручик Ганчо Досев  Чернаев

борд.стр. - подоф. Асен Александров Митев

Ю-87 самолетът не е български

 Германия. При обучение ……………………….

74

25. 06. 1942 г.

пилот - подпор. Адам Йорданов Наумов

……………

 От удар на въртящо се витло на земята.

75

20. 07. 1942 г.

набл. - фелдф. Николай Стефанов Стефанов

Авиа Б-71 “Жерав”

 Пловдив. Срив след излитане. Пилотът - капитан Ил. Хаджиилиев останал жив.

76

08. 10. 1942 г.

пилот - зам. оф. Иван Петров Хранов

пилот - подоф. Недю Костадинов Добрев

ДАР - 3 А “Гарван”

 Забравен тримунг. Произволно изкачване на самолета. Загуба на V, срив и удар в земята.

77

09. 10. 1942 г.

пилот - поручик  Богомил Байчев Баев

КБ - 11 “Фазан”

 Казанлък. Загуба на V, срив и удар в земята.

78

15. 10. 1942 г.

пилот - капитан Борис Петров Стефанов

+ 1 пътник

ДАР - 10 А “Бекас”

 Около Карлуково. При изпитателен полет и принудително кацане в мъгла.

79

25. 02. 1943 г.

пилот - подпор. Петър Василев Тановски

самолетът не е бълг.

 Германия. При учебен полет ……………….

80

07. 04. 1943г.

пилот - подоф.  Пеню Данчев Малев

Ме 109 “Стрела”

 Летище Марино поле. Запален двигател от пожар. Скача, но сбруята на парашута се скъсва.

81

15. 04. 1943 г.

пилот - поручик Иван Иванов Русев

Ме 109 “Стрела”

 Балчик. Откъсване на части от самолета при фигурен пилотаж и разбиване в земята.

82

15. 05. 1943 г.

пилот - подпор. Веселин Минков Маринов

набл. - поручик Сидер Атанасов Димитров

КБ - 11 “Фазан”

 Бързо влошаване на МТО и настъпване на ниска облачност. Завой на малка Н. Удар в земята.

83

02. 06. 1943 г

авиотех. - подоф. Тоню Димитров Чернев

ФВ 44 “Врабче”

 Казанлък. При плъзгане на малка Н закачане на дърво и падане. Пилотът е останал жив, а техника загива.

84

07. 06. 1943. г.

пилот - подпор. Людмил Димитров Наков

подоф. Васил Миладинов Димитров

Авиа 122 “Оса”

 Долна Митрополия. Заход на кацане, завой на малка Н, загуба на V, срив и удар в земята.

85

09. 08. 1943 г.

пилот - подпор. Лука Йовков Обрейков

Ме 109 “Стрела”

 До с. Лъджене - Средна гора. При опит за прину-дително кацане след ненормална работа на дви-гателя. Закачане в земята. Двигателят не е бил достатъчно подгрят на земята.

86

14. 08. 1943 г.

пилот инстр.-поручик Васил Борисов Матеев

уч. пилот - курсант Харалампи Николов Харалампиев 

ФВ 44 “Врабче”

 ………………………………….

87

21. 09. 1943 г.

пилот-подпор. Петър Манолов Христов

Де 520

 ………………………………….

88

13. 10. 1943 г.

пилот-подпор. Методи Костадинов Сергинов

Де 520

 ………………………………….

89

21. 10. 1943 г.

пилот-подпор. Марин Иванов Джуджев

Де 520

 Карлово. Свредел. Сблъскване със земята.

90

23. 10. 1943 г.

набл.-поручик Христо Пеев Мацалов

Ap 196  “Акула”

 Удавил се при ненормално кацане на хидроплана, който се обръща в Черно море.

91

02. 11. 1943 г.

пилот - подпор. Иван Петров Вътов

Де 520

 Карлово. При завой на малка Н, срив и удар в земята.

92

14. 11. 1943 г.

пилот - фелд. Йордан Славов Тодоров (Пирата)

Ме 109 “Стрела”

 При въздушен бой.

93

24. 11. 1943 г.

пилот - подпор. Митю Симеонов Дисов

Ме 109 “Стрела”

 Горни Пасарел. При въздушен бой.

94

10. 12. 1943 г.

пилот - капитан Павел Лазаров Павлов

Де 520

 с. Одраница, Софийско. При въздушен бой.

95

17. 12. 1943 г.

пилот - поручик Любомир Иванов Петров

радист - фелдф. Костадин Тодоров

Йорданов (Латинов)

навиг. - подпор. Йордан Костов Ачков

втори щурман - фелдф. шк. Йордан

Найденов Димчевски                  

До - 17 “Ураган”

 Безследно изчезнали при изпълнение на разузнавателна задача, след вдигане по тревога. Излетяли от Божурище по посока на Солун. Предположение за взривяване във въздуха от поставен взрив.

96

20. 12. 1943 г.

пилот - поручик Димитър Светозаров Списаревски 

Ме 109 “Стрела”

 с. Долни Пасарел. При въздушен бой и извършен таран.

97

20. 12. 1943 г.

пилот - подпор. Георги Райчев Кюмюрджиев

Ме 109 “Стрела”

 с. Калише. При въздушен бой.

98

10. 01. 1944 г.

пилот - подоф. Симеон Кирилов Михайлов

Де 520

 с. Мало Бучино, Софийско. Загуба на съзнание. Забиване в земята.

99

10. 01. 1944 г.

пилот - поручик Тома Йорданов Боев

Де 520

При въздушен бой преследван от изтребители, каца на лет. Телиш и при излитане от същото катастрофира.

100

27. 01. 1944 г.

пилот - поручик Георги Христов Гочев

Ме 109 “Стрела”

 Враждебна. При обучение за усвояване на самолета срив и забиване в земята.

101

01. 02. 1944 г.

пилот - оф. канд. Любомир Цветанов Илиев

Ме 109 “Стрела”

 Божурище. Загуба на V при стръмен завой и забиване в земята.

102

05. 02. 1944 г.

пилот - оф. канд. Стефан Такев Илиев

Ме 109Г “Стрела”

 Враждебна. Загуба на V малко след излитане и удар в земята.

103

17. 02. 1944 г.

пилот - фелдф. Пенчо Иванов Шаралиев

ФВ 44 “Врабче”

 Стара планина. Лоши МТО условия. Принудително кацане - замръзнал.

104

23. 02. 1944 г.

пилот - поручик Земен Тодоров Димитров

Ме 109 “Стрела”

 Враждебна. Сблъскване във въздуха с друг самолет. Съмнение за употреба на алкохол.

105

23. 02. 1944 г.

пилот - фелдф. Цоню Първанов Узунов

Ме 109 “Стрела”

 Враждебна. Сблъскване във въздуха с друг самолет.

106

23. 02. 1944 г.

пилот - подпор. Любен Димитров Узунов

Шмолик 328 “Врана”

 ……………….

107

21. 03. 1944 г.

пилот - подпор. Борис Панов Сибирски

Ме 109 “Стрела”

 Илиенци. Пожар при принудително кацане.

108

27. 03. 1944 г.

пилот - подоф. Милко Желев Иванов

Ме 109 “Стрела”

 Божурище. Попадане в свредел. Забиване в земята.

109

29. 03. 1944 г.

пилот - фелдф. шк. Стою Георгиев Кидиков

………

 ……………….

110

30. 03. 1944 г.

пилот - поручик Иван Василев Бояджиев

Де 520

 с. Жабокрек. При въздужен бой.

111

30. 03. 1944 г.

пилот - фелдф. Йордан Николов Кубадинов

Де 520

 с. Алино, Софийско. При въздушен бой.

112

30. 03. 1944 г.

пилот - фелдф. Христо Цанков Коев

Ме 109 Г6 “Стрела”

 с. Гълъбник, Софийско. При въздушен бой.

113

16. 04. 1944 г.

пилот - подоф. Иван Минчев Сомлев

Ме 109 “Стрела”

 с. Ново село, Фердинандско. Попадане в плътни облаци и удар във възвишение при стръмно снижение.

114

17. 04. 1944 г.

пилот - подоф. Атанас Атанасов Кръстев

Де 520

 с. Лесново, Ихтиманско. При въздушен бой.

115

17. 04. 1944 г.

пилот - подпор. Веселин Николов Рачев

Де 520

 с. Сойка. Дупница. При въздушен бой.

116

17. 04. 1944 г.

пилот - поручик Димитър Стефанов Попов

Ме 109 “Стрела”

 с. Ярджиловци, Софийско. При въздушен бой.

117

17. 04. 1944 г.

пилот - подпор. Иван Тодоров Стефанов

Ме 109 “Стрела”

 Дупница. При въздушен бой.

118

17. 04. 1944 г.

пилот - поручик Любен Захариев Кондаков

Ме 109 “Стрела”

 с. Дреново. При въздушен бой.

119

17. 04. 1944 г.

пилот - поручик Христо Георгиев Арнаудов

Ме 109 “Стрела”

 с. Вердикал, Софийско. При въздушен бой.

120

24. 04. 1944 г.

пилот - подпор. Виктор Димитров Атанасов

Ме 109 “Стрела”

 Самолетна катастрофа при излитане.

121

25. 04. 1944 г.

пилот - поручик Тодор Райков Туйков

подпор. Илия Златанов Шаламанов

подпор. Димитър Маринов Василев

подоф. Велизар К……… Вълков

До - 17 “Ураган”

 Катастрофа при опит за кацане нощем (Отзив..)

122

08. 05. 1944 г.

пилот - подпор. Стайко Ганчев Ганчев

………

 …………………………….

123

19. 05. 1944 г.

пилот - подоф. Тодор Маринов Манов

пилот - подпор. Тодор Иванчев Тодоров

Летов. Шмолик S 328  “Врана”

 …………………………….

124

20. 05. 1944 г.

пилот - оф. канд. Веселин Стоев Терзиев

Ме 109 “Стрела”

 При снижение с голяма V се забива в земята.

125

03. 06. 1944 г.

пилот - подпор. Емил Пантелеев Българанов

пилот - подоф. Георги Николов Атанасов

Нарди ФН-305 итал. троф.

 Варна. …………………….

126

04. 06. 1944 г.

пилот - канд. подоф. Цвятко Ангелов Вълчев

………

 …………………………….

127

11. 06. 1944 г.

пилот - подпор. Иван Ненов Бонев

Ме 109 Г6 “Стрела”

 При въздушен бой.

128

24. 06. 1944 г.

пилот - фелдф. Цвятко Марков Загорски

Ме 109 Г6 “Стрела”

 При въздушен бой между с. Априлово и с. Гайтанево.

129

05. 07. 1944 г.

пилот - фелдф. Марко Димитров Драганов

борд. стр. - фелдф. Иван Костов Костадинов

Ю - 87 “Щука”

 …………………………….

130

06. 07. 1944 г.

пилот - фелдф. Илия Петров Бойкински

………

 …………………………….

131

19. 07. 1944 г.

пилот - подпор. Слави Крумов Куртев

ФВ 44 “Врабче”

Поморие. Атака на хора. Закача радиоантена и пада в морето .

132

31. 07. 1944 г.

пилот - подпор. Борис Трифонов Тосунски

щурм. - подпор. Димитър Петков Младенов

щурм. - подпор, Милуш Кирилов Милушев

радист - подоф. Кирил Алексиев Иванов

До - 17 “Ураган”

 Гара Раковски. Взривен във въздуха от поставен в самолета взрив.

133

12. 08. 1944 г.

пилот - подпор. Борислав Владимиров

Константинов

Ме -109 “Стрела”

 При излитане се разбива.

134

18. 08. 1944 г.

пилот-поручик. Стефан Елевтеров Димитров

подпор. Никола Маринов Чуклев

КБ - 5  “Чучулига” III

 …………………………….

135

09. 09. 1944 г.

пилот - подпор. Марин Ангелов Цветков

Ме -109 “Стрела”

 Нишка баня. От зенитен обстрел.

136

16. 09. 1944 г.

пилот - подоф. Димитър Христов Минчев

борд. стр. - подоф. Пенчо Христов Сергиев

Ю - 87 “Щука”

 Прилеп, Югославия. От зенитен обстрел.

137

16. 09. 1944 г.

пилот - подоф. Здравко Велков Чолаков

борд. стр. - подоф. Стефан Дончев Узунов

Ю - 87 “Щука”

 Тераниш, Кочани, Югославия. От зенитен обстрел.

138

22. 09. 1944 г.

пилот - подоф. Асен Николов Петков

Де - 520

 Щип, Югославия. От зенитен обстрел.

139

22. 09. 1944 г.

пилот - поручик Димитър Димитров Сотиров

Ме -109 “Стрела”

 Прилеп, Велес, Югославия. Запален от зенитен обстрел. Експлозия при кацане.

140

23. 09. 1944 г.

пилот - подоф. Иван Иванов Павлов

Де - 520

 …………………………….

141

25. 09. 1944 г.

пилот - поручик Йордан Русев Русков

подпор. Иван Йонков Иванов

КБ - 11 “Фазан”

 Бяла Паланка, Югославия. От зенитен обстрел.

142

27. 09. 1944 г.

пилот - поручик Васил Георгиев Шаханов

Ар 96 “Сойка”

 Хасково. Атака на малка Н на земен обект. Нару- шение на въздушната дисциплина.

143

27. 09. 1944 г.

пилот - подпор. Иван Стефанов Мартев

щурман-подпор. Стоян Константинов Бижев

борд. рад. - фелдф. шк. Костадин Банов

Костадинов + 1 пътник

До - 17 “Ураган”

 При изпълнение на бойна разузнавателна задача, навлизане в облаци и блъскане в планина.

144

05. 10. 1944 г.

пилот - поручик Петър Ангелов Бочев

Ме -109 “Стрела”

 Запален от зенитен обстрел. Експлозия при кацане.

145

23. 10. 1944 г.

пилот - поручик Кирил Стоилов Андонов

Ме -109 “Стрела”

 Куманово. От зенитен обстрел.

146

31. 10. 1944 г.

пилот - оф. канд. Димитър Христов Бърданов

наблюд. - подпор. Виктор Николов Рангелов

борд. стр. - оф. канд. Йовчо Димитров Атанасов

ФВ - 189 “Око”

 Зенитен обстрел и повреда на двигателя. При принудително Кацане с. Ръсево, Крива Паланка.

147 29. 11. 1944 г.

пилот - подоф. Манол Николов Дойчев

набл. - оф. канд. Атанас Николов Раденски

борд. рад. - подоф. Цаню Димитров Николов

Авиа Б 71 “Жерав”

  Отзив: Описание на катастрофата от А. Раденски

148

25. 11. 1944 г.

пилот - фелдф. шк. Иван Минчев Кожухаров

аеромех. - канд. подоф. Никифор

Йорданов Симеонов

КБ - 11 “Фазан”

 Стара Загора. Остър завой на Н-150÷200 м, срив и удар в земята.

149

08. 12. 1943 г.

пилот - подпор. Иван Трифонов Вълчев

Авиа 122 “Оса”

 При тренировъчен полет.

150

27. 12. 1944 г.

пил. уч. Таню Славов Бонев

 

Казанлък.

151

16.  01. 1945 г.

пилот - оф. канд. Димитър Иванов Добрев

Авиа БН 534 “Доган”

 Граф Игнатиево. Лоши МТО. Заход за кацане и завой на малка Н, и среща със земята.

152

16.  01. 1945 г.

пилот - оф. канд. Марин Георгиев

Теофилакиев

Авиа БН 534 “Доган”

 Граф Игнатиево. Лоши МТО. Заход за кацане и завой на малка Н, и среща със земята.

153

11. 02. 1945 г.

пилот - фелдф. Радко Михайлов Модев -

(Иванов)

набл. - подпор. Кръстю Иванов Христов

фВ - 58 “Гълъб”

 Плевенски район. Лоши МТО условия и завой на малка Н.

154

02. 04. 1945 г.

пилот инстр. - фелдф. Никола Христов

Краличев

ДАР - 9 “Синигер”

 Шейново. При учебен полет -  слизане на малка Н и блъскане в дърво.

155

11. 04. 1945 г.

пилот - оф. канд. Иван Тодоров Златарев

Ме -109 “Стрела”

 Божурище. Сблъскване с друг самолет.

156

11. 04. 1945 г.

пилот - фелдф. Кирил Илиев Кълвачев

Ме - 109 “Стрела”

 Божурище. Сблъскване с друг самолет. Скача но се удря в стабилизатора и парашута се откопчава от ключалката на сбруята.

157

10. 05. 1945 г.

пилот - майор Иван Георгиев Рангелов

+ 1 пътник

Физелер Щорх 156 “Дрозд”

 Свален от противников изтребител.

158

15. 05. 1945 г.

пилот - подпор. Спас Лазаров Христосков

………

 ……………………………….

159

29. 05. 1945 г.

пилот - оф. канд. Ангел Златев Ангелов

Ю - 87 “Щука”

 ……………………………….

160

02. 06. 1945 г.

пилот инстр.-подоф. Тошко Николов Христов

борд.рад. - фелдф. Асен Димитров Делийски

ДАР - 9 “Синигер”

 Карлово. Сблъскване с друг самолет.

161

02. 06. 1945 г.

пилот - фелдф. Йордан Георгиев Петков

ДАР - 9 “Синигер”

 Карлово. Сблъскване с друг самолет.

162

01. 07. 1945 г.

пилот - подпор. Кольо Енев Колев

авиоинжен. - майор Младен Живков Лилов

оръж. тех. - подоф. Кольо …….. Чубрийски

Ю - W34 “Дървеница”

 Летище Печ, Унгария. При кацане поради лошо и късо летище.

163

12. 07. 1945 г.

234.  238.    пилот - оф. канд. Григор Йосифов Кръстев

+1 пътник

Ю - 87 “Щука”

 Пловдив. Попадане в срив и удар в земята.

164

16. 07. 1945 г.

239.  239.    пилот - поручик Захари Иванов Планински

Ме -109 “Стрела”

 Край Ниш, Югославия. Пожар във въздуха. Изгаря при кацане.

165

15. 08. 1945 г.

240.  240.    пилот - подпор. Здравко Миланов

Топлодолски

Бюкер, Бестман или ДАР - 9 “Синигер”

 летище Асен. Сблъскване във въздуха с друг самолет.

166

11. 09. 1945 г.

пилот - канд. подоф. Рачо Атансов Кузманов

Авиа БН 534 “Доган”

 с. Мътище - Пловдивско. Грубо нарушение на въздушната дисциплина. Атака на родно село. Спускане на малка Н и забиване в земята.

167

17. 09. 1945 г.

пилот - подпор. Божидар Рабчев Стайков

Ю - 87 “Щука”

 ……………………………….

168

11. 05. 1946 г.

пилот инстр. капитан Петко Савов Ангелов

пилот - юнкер Борис Димчев Христов

ДАР - 9 “Синигер”

 София. Счупване на дясното крило при фигурен пило- таж.

169

15. 05. 1946 г.

пилот - поручик Константин Иванов Панов

борд. стр. - оф. канд. Никола Стоянов Гешев

Ил - 2

 с. Войводина. При бомбомятане слизане на малка Н и удар в земята.

170

25. 05. 1946 г.

борд. техн. - фелдф. Георги Радев Христов

………

 ……………………………….

171

07. 06. 1946 г.

пилот - поручик Асен Георгиев Стоянов

………

 ……………………………….

172

13. 09. 1946 г.

аеромонт. - фелдф. Никола Станимиров

Иванов

“Бюкер -Бестман”-131

 Около с. Соколово. Удар на самолета в земята. Другият  пилот тежко ранен.

173

04. 12. 1946 г.

пилот - поручик Ганчо Славов Тангъров

Як - 9

 Сблъскване с друг самолет.

174

04. 12. 1946 г.

пилот - поручик Тодор Рангелов Колев

Як - 9

 Сблъскване с друг самолет.

175

14. 03. 1947 г.

пилот - подоф. Вълчо Иванов Спасов

щурман-поручик Веселин Иванов Пушкаров

подоф. Сергей Зарков Костадинов

Пе - 2

 Пловдив. Навлизане в облаците и блъскане в земята.

176

18. 11. 1947 г.

пилот - подпор. Георги Борисов Георгиев

ДАР - 9 “Синигер”

 Казанлък. Нарушение на въздушната дисциплина. Слизане под  Н - 10 м и удар в дърво.

177

31. 03. 1948 г.

пилот-курсист - подпор. Стефан Николов

Стефанов

Ил - 2

 Телиш. На Н - 150÷200м повреда в двигателя и пушек на борда. Пропадане и удар в земята.

178

25. 02. 1949 г.

пилот-инстр. - поручик Георги Димитров

Байрактаров

пилот - подпор. Мачо Ненов Хаджимачев

Як - 9

 с. Койнаре. Грешна техника на пилотиране. Обучаемият вкарва самолета в гръбен свредел. Не успяват да го преустановят и се забиват в земята.

179

06. 05. 1949 г.

щурман - подпор. Александър Иванов

Бръмчев

Пе - 2

 Граф Игнатиево. Самолетът е свален от български изтребители. Другият член на екипажа скача с пара- шут.

180

27. 05. 1949 г.

пилот - подпор. Слави Рачев Славов

Як - 9

 Сблъскване с друг самолет в полет.

181

13. 07. 1949 г.

пилот - подпор. Стефчо Иванов Тачев

щурман - подпор. Динчо Стоянов Галинов

борд. рад. - с-на Нейко Колев Караколев

Пе - 2

 Граф Игнатиево …………….

182

25. 02. 1950 г.

пилот - подпор. Тодор Василев Славов

+1пътник

Ил - 2      

 ……………………………….

183

20. 03. 1950 г.

пилот - подпор. Петър Василев Стоилков

Лаз - 7

 Трявна. На Н 10÷15 м започва изкачване със завой. Загуба на V и отвесно падане.

184

22. 05. 1950 г.

втори пилот - капитан Рангел Георгиев

Балджиев

втори пилот - с-на Георги Лазаров Коларов

щурман - поручик Димитър Иванов Антонов

щурман - подпор. Драгослав Харалампиев

Христосков

борд. рад.- с-на Владимир Давидов Стоянов

борд.авиотехн. - подпор. Любен Василев

Лугов

Ю - 52 “Сова”

 Неспазване на зададения маршрут. Попадане под влияние на падащи ветрове по билото на Стара планина. Удар в планината - връх Паскал, Ст. планина. Командирът пилот - капитан Георги Иванов Готев е тежко ранен, но остава жив.   

185

26. 05. 1950 г.

пилот - подпор. Славчо Стефанов Славчев

пилот - курсант Христо Тодоров Граматиков

Ар 96 - Б “Сойка”

 с. Ракита. Повреда в двигателя. На Н -150 м загуба на V, срив и удар в земята.

186

29. 07. 1950 г.

пилот - подпор. Генчо Димитров Иванов

Як - 9

 Божурище.  ……………….

187

03. 08. 1950 г.

пилот - лейт.  Никола Запрянов Николов

ст. лейт. Желез Христов Железов

сержант Петко Илиев Ташев

Ар 196  “Акула”

 Бургаското езеро. Груба грешка при техника на пилотиране. Обръщане по гръб и забиване в езерото.

189

14. 09. 1950 г.

пилот - лейт. Христо Димитров Цочевски

Як - 9

 Поликраище, Никюп. В зона - гръбен свредел и забиване в земята.

190

19. 01. 1951 г.

пилот - лейт. Димитър Атанасов Манев

Як-11, но само- летът не е бълг.

 При обучение в Съветския съюз ……………….

191

28. 04. 1951 г.

пилот - капитан Слави Маринов Стоянов

Ил - 2

 Сблъскване с друг самолет.

192

21. 05. 1951 г.

пилот - ст. лейт. Георги Борисов Белчев

Як - 9П

 Божурище. Повреда и спиране на двигателя. При опит за принудително кацане се удря в насрещен бряг на р. Малък Искър.

193

05. 06. 1951 г.

пилот - лейт. Горан Иванов Горанов

Лаз - 7

 Стара Загора. Предполагаемо разрушаване на крилата на самолета по време на полет с претоварване.

194

06. 06. 1951 г.

пилот - капитан Никола Гатев Бобев

щурман - ст. лейт. Иван Стайнов Христов

Лаз - 7

 Стара Загора. Предполагаемо разрушаване на крилата на самолета по време на полет с претоварване.

195

02. 09. 1951 г.

пилот - лейт. Гани Пеев Харалампиев

Як - 9П

 Спирала - свредел и удар в земята.

196

20. 11. 1951 г.

пилот - лейт. Петко Райков Петков

авиотех. - лейт. Никола Георгиев Авджиев

Лаз - 7

 Ямбол. Завой на малка Н. Грешка в техника на пилотиране. Загуба на V и срив.

197

30. 01. 1952 г.

пилот - лейт. Михаил Дончев Михов

щурман - лейт. Васил Петров Берчев

Лаз - 7

 Стара Загора. Невъзможност за изваждане на самолета от свредел на малка Н. Забиване в земята.

198

16. 04. 1952 г.

пилот - капитан Петър Владов Петров

пилот - ст. лейт. Георги Тотев Георгиев

Лаз - 7

 Стара Загора. Свредел и закъсняло изваждане от него. Забиване в земята.

199

19. 04. 1952 г.

пилот - лейт. Иван Цанков Стефанов

Як - 23

 Край Балчик - Добрич. Сблъскване във въздуха в зона с друг самолет при престрояване.

200

19. 04. 1952 г.

пилот - лейт. Серафим Колев Бегов

Як - 23

 Край Балчик - Добрич. Сблъскване във въздуха в зона с друг самолет при престрояване.

201

06. 05. 1952 г.

пилот - ст. лейт. Стефан Павлов Петков

Миг - 15

 Равнец. Нощем. Загуба на пространствена ориенти-ровка. Неправилни действия и забиване в земята.

202

29. 05. 1952 г.

пилот - майор Георги Иванов Колев

Як - 23

 Безмер. Сблъскване с друг самолет. Неуспешно катапултиране.

203

13. 06. 1952 г.

пилот - ст. лейт. Игнат Костов Игнатов

борд. стр. - серж. Динко Григоров Кузмичев

Ил - 10

 Пловдив. Недисциплинираност. Слизане на малка Н и атака на полето.

204

28. 06. 1952 г.

пилот - лейт. Цанко Ангелов Карауланов

инстр. пилот - лейт. Димитър Николов

Димитров

Лаз - 7

 Ямбол (Ст. Загора). Грешка в техника на пилотиране. Недисциплинираност и несъгласувани действия на пилотите. Удар в земята.

205

12. 09. 1952 г.

пилот - майор Иван Тенев Ибушев

пилот - лейт. Атанас Йорданов Сотиров

щурман - ст. лейт. Иван Петров Василчин

радиотел. - серж. Тончо Койчев Рашков

Пе - 2

 Горна Оряховица. Техническа повреда. Възникване на пожар на борда. Разбива се при кацане и изгаря.

206

27. 10. 1952 г.

пилот - ст. лейт. Кирил Райчев Матов

борд. стр. - серж. Койчо Андреев Коев

Ил - 10

 Пловдив. Сблъскване с друг самолет. 

207

31. 10. 1952 г.

пилот - майор Стефан Борисов Ангелов

пилот - ст. лейт. Димитър Генчев Петков

УТИ Миг - 15

 Безмер. Свредел, от което положение самолетът не е изведен и се забива в земята.

208

03. 12. 1952 г.

пилот - кап. Петър Стайков Райков(Злото)

…… Симеон  ………  Ташев

Ту - 2

 Карлово. Сблъскване с “Момини скали” при изпитателен полет - облитане на самолета след заводски ремонт в неподходяща МТО обстановка и загуба на ориентировка.

209

06. 02. 1953 г.

пилот - ст. лейт. Кирил Боянов Дойчинов

Як - 9П

 Божурище. Спиране на двигателя, срив и удар в земята.

210

13. 03. 1953 г.

пилот - майор Спас Иванов Содев

Як - 23

 с. Стефан Караджово, до Тутракан. Лоши МТО. Слаба подготовка на пилота на този самолет. Удар в земята.

211

21. 03. 1953 г.

пилот - ст. лейт. Йордан Иванов Шишманов

Як - 23

 Габровница. Заслепен при снижение от насрещна прожекторна светлина. Забива се в земята.

212

31. 03. 1953 г.

пилот - ст. лейт. Георги Стефанов Бояджиев

Миг - 15

 Около Димитровград. Пределна Н и недостиг на кислород. Самолетът пропада и се разбива в земята.

213

09. 07. 1953 г.

пилот - ст. лейт. Петко Маринов Атанасов

щурман - ст. лейт. Никола Димитров

Караниколов

Ту - 2

 с. Момчил, Балчик. Сблъскване във въздуха с друг самолет.

214

09. 07. 1953 г.

борд. рад. - с-на  Христо Христов Манолов

Ту - 2

 Балчик. Сблъскване във въздуха с друг самолет.

215

21. 08. 1953 г.

пилот - курсант Георги Цветков Чернев

Як - 9 М

 Бреница. Загуба на V, срив и удар в земята.

216

17. 10. 1953 г.

пилот - ст. лейт. Благой Георгиев Иванов

щурман - лейт. Никола Иванов Гюзелев

Лаз - 7

 с. Винарово, Ямболско. При нoщен полет загуба на пространствена ориентировка и забиване в земята.

217

09. 12. 1953 г.

пилот - капитан  Атанас Колев Караганев

Миг - 15

 Граф Игнатиево. Загуба на пространствена ориентировка на малка Н. Удар в земята.

218

21. 04. 1954 г.

пилот - ст. лейт. Стоиц Петров Стоицов

Як - 23

 Безмер, Крушаре. Забиване в земята поради  ???

219

22. 04. 1954 г.

пилот - ст. лейт. Георги Спасов Димитров

Миг - 15

 Равнец - Харманли. Загуба на ориентировка и без радиовръзка. Принудително кацане извън летище. Разбиване на самолета.

220

07. 09. 1954 г.

пилот - лейт. Асен Кръстев Добрев

Як - 23

 Тоно и свредел - удар в земята.

221

28. 10. 1954 г.

пилот - майор Тодор (Тарзан) ДимитровТодоров

Як - 23

 Доброславци, Костинброд. На малка Н рязко притегляне на лоста. Самолетът повдига нос, обръща се по гръб и се удря в трансформатор.

222

12. 11. 1954 г.

пилот - ст. лейт. Илия Данков Илиев

Миг - 15

 Равнец, Аспарухово. Загуба на V на малка Н и удар в земята.

223

09. 06. 1955 г.

пилот - подполк. Димитър Динев Димитров

пилот - капитан  Пеньо Тодоров Христов

УТИ Миг - 15

 Доброславци, с. Голяновци. Грешка в техника на пилотиране. Загуба на V и Н, невъзможност за справяне при извеждане на самолета от вертикална фигура.

224

02. 07. 1955 г.

пилот - ст. лейт. Иванко Костадинов

Григоров

Миг - 15 бис

 с. Габровница, с. Вирово. Загуба на пространствена ориентировка и с рязък наклон закача земята, осветен от лъчите на прожектор. 

225

16. 07. 1955 г.

пилот - курсант Стоян Коев Ашиков

Лаз - 7 М

 Долна Митрополия, с. Гостиля (Бреница). Попадане в свредел и не изваждане на самолета, който се забива в земята.

226

09. 08. 1955 г.

пилот - ст. лейт. Георги Петров Чавдаров

борд.стр. - ст. серж. Никола Христов Вълков

Ил - 10

 Карлово. При облитане на самолета и отказ на двигателя. Принудително кацане, удар челно в препят- ствие, обръща се и се запалва.

227

23. 08. 1955 г.

пилот - капитан Ганчо Парашкевов Душков

Миг - 15

 Доброславци. При заход за кацане на Н - 4 м наклон на дясно и закачане с крило на земята поради отказ на управлението. 

228

31. 01.1956 г.

пилот - ст. лейт. Георги Начев Петров

Миг - 15

 Равнец. При излитане в състав на двойка бързо притегля при малка V. Срив и удар в земята. Експлозия.

229

05. 06. 1956 г.

пилот - ст. лейт. Петър Иванов Тризлов

Як - 23

 Грешка в техниката на пилотиране. Неуспешно катапултиране.

230

08. 06. 1956 г.

пилот - капитан Григор Ташков Алексиев

Миг - 15

 Габровица. Нарушение на въздушната дисциплина….

231

06. 07. 1956 г.

пилот - курсант Георги Славчев Дончев

Лаз - 7 М

 Долна Митрополия. Скъсано управление. Не скача. Инструкторът скача и се спасява.

232

15. 08.1956 г.

борд. стр. - ефр. Стефан Кирилов (Петров) Петков

Ил - 10

 Крумово. Смъртоносно нараняване от осколки при бомобомятане.

233

07. 03. 1957 г.

пилот - капитан Никола Георгиев Николов

Миг - 15

 с. Равнец. При учебен въздушен бой попадане в слож но положение, което не отстранява и от Н 3500 м се забива в Бургаското езеро.

234

29. 03. 1957 г.

пилот - ст. лейт. Тодор Найденов Митев

Миг - 15

 Балчик. Сблъскване във въздуха с друг самолет.

235

06. 04. 1957 г.

пилот - капитан Спас Пенев Литов

пилот - капитан Ким Василев Късовски

Як - 11

 Доброславци. Недисциплинираност. При маневрен въздушен бой слизане ниско и забиване в земята.

236

26. 04. 1957 г.

пилот - капитан Петър Иванов Балкански

пилот - капитан Първан Асенов Стефанов

щурман - капитан Димитър Василев Цонев

борд. рад. - лейт. Свилен Апостолов Йовев

борд.техн. - ст.лейт. Петър Методиев Костов

борд.техн.-ст.л-т. Здравко Йосифов Дамянов

Ил - 14

  От летище Враждебна. Край Варна - при пробиване на облаците надолу, които са с долна граница 160 м, се изнася в страни и се удря във възвишение с Н=300 ÷350 м.

237

01. 10. 1957 г.

пилот - ст. лейт. Иван Филипов Иванов

Миг - 15 бис

 Равнец. Грешка техника на пилотиране. Самолетът влиза във “балтанка”. След вертикално пикиране се забива в земята.

238

14. 02. 1958 г.

пилот - капитан Георги Петров Йорданов

Як - 23

 Крумово, с. Маноле - Пд. Рязко влошаване на здравословното състояние на пилота, поради пренато- варване.

239

25. 02. 1958 г.

пилот - ст. лейт. Лазар Велев Нинев

Миг - 19 С

 Узунджово. Отказ на АТ (управлението).

240

04. 07. 1958 г.

пилот - лейт. Атанас Тръндев Иванов

Лаз - 7 М

 Долна Митрополия. Недисциплинираност ……….

241

12. 07. 1958 г.

пилот - лейт. Иван Николов Мишев

Як - 23

 Доброславци. Рязко влошаване на здравословното състояние на пилота, поради пренатоварване.

242

25. 09. 1958 г.

пилот - лейт. Атанас Аврамов Чалеев

Миг - 15

 Равнец. Сблъскване с друг самолет.

243

25. 09. 1958 г.

пилот - лейт. Стоян Костов Стоянов

Миг - 15

 Безмер. Сблъскване с друг самолет. Неуспешно катапултиране в района на Айтос.

244

30. 09. 1958 г.

пилот - ст. лейт. Атанас Янков Атанасов

Миг - 15 бис

 Каварна. Влизане в облаци и загуба на простран- ствена ориентиронка. Лоши МТО условия.

245

05. 03. 1959 г.

пилот - капитан Стефан Маринов Давидов

Миг - 15

 Чешнегирово, с. Голак. Изпадане в сложно положение при полет по прибори. Влизане в облаци, загуба на ориентировка и удар в земята.

246

14. 04. 1959 г.

пилот - капитан Пенко Цочев Ничев

Миг - 19

 с. Добростан. Слабо ръководство на полета. Даден му е грешен курс за кацане. След пробиване на облаците надолу се изнася в страни и се удря във връх в Родопите.

247

02. 07. 1959 г.

пилот - майор Пейчо Иванов Пейчев

Миг - 19 С

 Узунджово. При разузнаване на времето влизане в ниска облачност и отклонение от курса. Загуба на радио връзка и пространствена ориентировка. Удар в земята западно от гр. Хасково.

248

28. 06. 1960 г.

пилот - мл. лейт. Андрей Димитров Богданов

У Миг - 15

 Равнец. Груба грешка в техниката на пилотиране. Не достатъчно ръководство от РП. Удар в радиокола при кацането.

249

30. 06. 1960 г.

пилот - капитан Кирил Димитров Куцаров

Миг - 15

 с. Дражево. Изпадане в сложно положение. Катапул- тира, но седалката се сблъсква със стабилизатора.

250

06. 07. 1960 г.

пилот - мл. лейт. Михаил Димитров

Чеприганов

Миг - 15 М

 с. Чешнигирово, с. Дебър. Ниско слизане при учебна стрелба по цел. Закъснял с изваждане от пикиране. Удар в земята.

251

26. 08. 1960 г.

пилот - ст. лейт. Евлоги Николов Йорданов

Миг - 15

 с. Доброславци, с. Борован. При излитане лявата ба- ка се усуква. Самолетът се обръща по гръб и се запалва.

252

02. 09. 1960 г.

пилот - капитан Стоян Иванов Стоянов

У Миг - 15

 Каменец, с. Александрово Пожар и взрив във въздуха.

253

28. 09. 1960 г.

пилот-ст.лейтАтанас Стефанов Василев

Миг – 17 ПФ

 Калиакра. НСМУ. Вероятна загуба на пространствена ориентировка. Изчезнал в морето.

254

19. 12. 1960 г.

пилот - полк. Желязко Димитров Радев

пилот - подполк. Нено Велков Карамихов

щурм.инстр. - м-р Васил Стоянов Грънчаров

борд.инж.инсп. - кап. Петко Русев Петков

борд.рад.-кап. Станко Николов Недокланов

Ил - 14

 От Враждебна. Грешка в техника на пилотиране и малка Н. При заход за кацане е закачено високо ел. напрежение. Пожар и изгаряне на самолета и екипажа до Вакарел.

255

07. 02. 1961 г.

пилот - мл. лейт. Благой Костадинов Панчев

Миг - 15 бис

 Каменец. Недостатъчна скорост при излитане в двойка. Срив, удар в земята и експлозия.

256

14. 02. 1961 г.

пилот - ст. лейт. Димитър Мацов Митев

Миг - 19 С

 с. Светлина, Хасковско. При пробиване на облаците надолу изпуска управлението на самолета и се забива в земята.

257

26. 04.1961 г.