ПРОГНОЗИРАНЕ НА АВИАЦИОННИТЕ КАТАСТРОФИ

 Н. В. Николов 

Indonesia/Solo.

30.11.2004/11:00 UT

Пътнически самолет МД-82, принадлежащ на авиокомпанията “Леон Еър”, се разбил при кацане на аеродрома. Плъзнал се по мократа от дъжда писта, разцепил се на две и се спрял в металната ограда на намиращото се наблизо гробище. От 154 на борда, загинали 31, а 62 били ранени. Ужасът изпитан от пътниците бил неописуем.”

Много хора се питат: “Защо това се случи?”

Авиационната астрология счита, че авиокатастрофите са от типа случайни събития, които при реализирането на определени условия на определено ниво се превръщат в сигурни събития. Не само това. Те се случват в ъглите на време-пространството определяни от сложните и комплексни взаимодействия на материята в нас и около нас. Те са познаваеми и поради причинно следствената си зависимост - прогнозируеми.

Сърцевина на дейността по прогнозиране на авиокатастрофите е работата по подходите за изследване факторите на авиационната среда.

1. Авиационна астропрогноза на време-пространството.

Този подход е нов, поне за мен. Не съм го срещал в известната ми  астрологична литература. Извежда се от възгледа на авиационната астрология, че събитийността е провокирана в ъглите на време-пространството. Доказва се от постигнатите резултати в тригодишната ми работа по този метод, публикувани в сайта aircrashconsult.com.

Типови сигнификатори за него ще бъдат:

  •         Юпитер - при раняване от злокобна планета, друг типов сигнификатор (особено Меркурий) или от основен сигнификатор - води до катастрофа на голямо въздушно средство или множество катастрофи, или до мащабни спасителни операции с въздушни средства.

  •         Меркурий, Зеус, Палада и Хирон  при раняване, както по горе, водят до катастрофа на средно големи или малки по размери въздушни средства. Освен това Меркурий и особено Зеус може да са сигнификатори за допускане на грешки при техника на пилотиране. Палада може да подскаже за пропуски в службите по безопасността и особено в службите по сигурността.

  •         Уран, символ на небето при древните, в аспект с някой от типовите или основните сигнификатори и особено на връх на зодиака води до авиокатастрофи.

От фоновите сигнификатори ще спомена само трансураниевия Вулкан. Неговото раняване от злокобна планета, типова или основна води до проблем с двигател (ите) на въздушното средство. При авиокатастрофа подсказва причината за нея – отказ в двигател (ите).

Имаме раняване на типовите сигнификатори когато са в разрушителен (деструктивен) аспект. Традиционно опасни са раняванията при аспекти- квадратура (90 град.), опозиция (180 град.) и куинконс (150 град.), но при Уран, поради особената му природа и начин на движение, опасни  се явяват и т. нар. благотворни  аспекти (60 и 120 градуса).

Раглежданият подход “астропрогноза на време-пространството”, може да се ограничи само до изследване на времевото измерение. Така използваните методи при изследването на подхода ще се сведат до времеви и пространствено-времеви.

1.1. Времевият метод прогнозира времевите пикове с тенденции към авиокатастрофи. Използва точка от Гринуичкия мередиан и времето по Гринуич. Сканира се времето от денонощието за определената дата и се откриват пиковете на напрежение в материята клонящи към авиокатастрофи. Броят им е различен в денонощията от годината и е от порядъка на няколко десетки. Този метод е приложим за работа с традиционните астрологични програми. Дава достатъчно категорични симптоми при интерпретация за откриване на тенденциите към авиокатастрофи. Може да се счита за недостатъчно прецизен, поради това че изследванията се водят от една фиксирана точка, намираща се на Гринуичкия меридиан. Като критерий за познаваемост при него съм избрал разликата в прогнозата да е  ± 1 час от времето на инцидента. Практически се постига прогноза между ± 20 до 40 мин от времето на авиокатастрофата, а имам и попадения, в които катастрофата съвпада абсолютно точно с времето на прогнозата. Недостатък при него е отсъствието на локализиране по място на прогнозираната катастрофа.

 

Фиг. 1. Времева астрокарта на авиокатастрофата в Соло, Индонезия на  30.11.2004, 11:00 по GMT

 

На фигура 1 е времевата астрокарта към момента на авиокатастрофата в Соло, Индонезия. Отметките от 1 до 6 показват доминантите, особените симптоми, които биха позволили на авиационния астролог да предскаже инцидента.

В отметка 1 Луната в съвпад с Черната Луна се намира на трона си в Рака, но и на Десцедента и оттам ранява Юпитер и Зеус  (квадратура), както и Хирон (опозиция). И трите планети определихме като типови, символизиращи авиационните средства. Хирон е ранен също от деструктивната планета Сатурн и фоновата Вулкан. Юпитер е ранен в девети дом - отговарящ за пътуванията.

В отметка 2 е илюстрирано споменатото прецизиране на катастрофата по време от съвпада на Точката на щастието с Точката на Съдбата. Само 10-20 мин след или преди събитието те са достатъчно разделени.

В отметка 4 е доминантата от планети на МС, описващи катастрофата. Тук Марс ще подскаже твърдото кацане и разрушаването на средството (самолетът се е разцепил на две по дължина). Мократа писта ще подскаже близостта на Посейдон, а раняването на планетите в отметка 4 (квадратура) от планетата Нептун във Водолея ще ни наведе на мисълта при интерпретация за лошото време, а това че е и в първи дом, отговарящ за “Аза”, вероятното му поцценяване от екипажа при кацането. Прозерпина и Марс в отметка 4 ще носят смърт – за обречените, а Венера – щастлив край за оцелелите. Медиум Цели и планетите в отметка 4 са в Скорпиона – осми монданен дом - отговарящ за смъртта.

В отметка 5 е Слънцето - основен сигнификатор във всеки хороскоп. То лежи на “оста на катастрофите” завещана ни като познание от древните астролози, силно ранено от съвпада си с неподвижната звезда Антарес и в съвпад с Купидон, носещ в случая печал.

Така изглежда астрокартата на авиокатастрофата в Соло, Индонезия на 30.11.2004 в 11:00 часа по Гринуич. И да искахме да опишем събитието преднамерено с познатите ни вече сигнификатори от астрологията, едва ли бихме го сторили така умело, както са го направили небесните тела при своето естествено движение. За този ден правейки прогнозата за месец напред съм отбелязал 100 % максимум на опасността при полети.

 1.2. Изследвания и резултати при времевия метод.

Таблица № 1

Таблица с резултатите от прогнозите по времевия метод

Дата

(февруари

2007 г.)

Прогноза

Реалност

Разлика

Познаваемост за датата по пикове в границите на

± 1 час

Времеви пикове на тенденциите към катастрофи

Вероятностна познаваемост при избрани 2 времеви пика

 

Време на авиоката-строфата

   11

      03:20

      16:10

     0.1638

     0.1370

  02:15

  16:59

  -1:05

  +0:49

 

     50%

   12*

      03:10

      16:10

     0.1638

  08:45

  

       0%

   13*

      03:10

      16:10

     0.1638

 

  13:36

 

       0%

   16

      03:00

      16:00

   

     0.0950

 

  15:22

 

  -0:38

   

     50%

   17*

      03:00

      08:10

     0.0073

  03:30

  07:30

  19:53

  23:30

 +0:30

  -0:40

   100%

   18

      02:50

      15:50

 

 

 

        0%

   19

      02:50

      15:50

 

    0.0014

 

  15:50

  21:05

 

   0:00

 

      50%

   20

      02:40

      08:00

 

 

  13:45

 

        0%

   21

      02:40

      08:00

 

    0.0582

 

  08:20

 

  +0:20

 

      50%

   22

      02:30

      15:30

  

    0.1638

 

  18:45

 

      

        0%

   28

      02:10

      15:10

 

    0.1370

 

  16:00

 

  +0:50

 

      50%

Таблица 1 илюстрира резултатите от прогнозата за произволно избран месец - февруари 2007. От 11 дни, в които времето на станалите катастрофи е известно, имаме попадения в 6 от тях, или познавемостта по дни е 0.54 и по-висока. Впечатляваща е познаваемостта на 19 февруари постигната при вероятност 0.0014. Подобни попадения имам всеки месец от наблюдаваните във връзка с изследването.

Резултатите са интересни и като прогнозирани максимуми.

Със звездичка в прогнозата съм отбелязал особено опасните дни за авиацията. На 12 февруари е унищожен на летище северно от Басра в Ирак британски военен самолет С-130 Херкулес, а на 13 февруари пътнически самолет Челенджър-850 катастрофира при приземяване на летище Внуково в Москва, Русия. . Самолетът се обръща и разпада. Тримата от екипажа са тежко ранени Една от най-тежките авиокатастрофи в щети и загуба на жива сила за месеца е на 17 февруари, отбелязан също със звездичка в прогнозата, когато в катастрофа на вертолет СН-47 Чинук на коалиционните сили в Афганистан  загиват 8 американски военнослужащи, а 14 други са ранени.

При прогноза за 18 дни от месец февруари 2007 и три дни от тях маркирани със звездички, реалните събития определят 4 дни като особено опасни. Постигната е познаваемост 100 % при вероятност

 Р = C (опасни дни) / С( възможни ) = 4.3.2 / 18.17.16 = 4 / 816 = 0.0049.       (1)                                                                                                                          

Тези съпоставки показват, че прогнозата по времевия метод не само дава удовлетворително времето на евентуалната катастрофа, но и насочваща информация за условията и причините, както и за очаквания размер от щети и загуби на личен състав.

 1.3. Пространствено-времевият метод за изследване на време-пространството за постигане на авиационна астропрогноза е по-малко изследван, поради изключителната си трудоемкост. Невъзможно е да се прилага с рутинния астрологичен софтуеър, ако трябва за всеки времеви пик от денонощието да се определи в кои точки от земното кълбо ще се проявява. Задачата настойчиво изисква използване на експертна астропрограма, която да може в режим на автоматизирано векторно търсене по земната повърхност да определи опасните зони. Съчетан с времевия метод и работещ по емпиричния метод, където аспекти и сигнификатори по тежест получават числови изражения, той би постигнал прецизност превръщаща го в неотменим помощник не само за авиационния астролог, но и за всички авиационни специалисти свързани непсредствено с полетите и тяхното ръководство. Очаквана точност при определяне зоната на евентуалната катастрофа при отделния полет – от няколко километра –до няколко десетки километра.  Ефективността му се увеличава, ако се съчетае с едновременно изследване “ податливостта” на екипажа към авиоинциденти за конкретния полет.

 1.4. Възможни грешки в работата на авиационния астролог.

Освен тези, които биха произтекли от неточности или бъгове в използвания софтуеър, както и от чисто човешки характер, отнасящи се до моментното психофизическо и емоционално състояние на авиационния астролог (умора, пренапрежение, недостатъчна концентрация и пр.), то типични са следните ситуации, при които той се подвежда:

  •         Прогнозирал е максимум на опасността за деня, но реално имаме атентант с превозно средство с много жертви или покушение срещу известни личности при използване на превозни средства; водят се въздушни бойни действия; автобус падащ в пропаст или от мост; взрив на газ в мина или тръбопровод на газ с жертви.

  •         Прогнозирал е минимум, но става голяма авиокатастрофа, за която обществеността научава със сигурност след  дни. Максимумът в прогнозата се появява в деня на известието за катастрофата. Такива случаи са редки, но възможни.

  •         При три поредни дни, от които първият и третият са с максимуми, авиокатастрофата се случва на втория ден, с прогнозирана висока, но по-ниска стойност на опасност. Това явление всъщност е известно в астропрактиката и се отчита като сбъдване на събитието в полупункта между два аспекта.

Честите атентати и покушения с превозни средства затрудняват време-пространствената авиационна прогноза, максимумите се увеличават. Въпреки това, при достатъчна натренираност резултатите в таблица № 1 показват безспорно, че тя е възможна.

2. Авиационна астропрогноза на субекта на полета (екипаж и пътници).

Астропрогнозата на субекта на полета се свежда до изготвяне на традиционния хороскоп на човека участващ в полета, при който трябва да се определи какви са тенденциите в живота му и по време на полета.

Накратко за това. В наталната астрокарта трябва да има симптоми предполагащи катастрофа с превозно средство. Доминантите (типовите сигнификатори на превозните и летателни средства) се появяват ранени от злокобни планети в 8-ми дом (начина на смъртта), 12-и дом ( затвореното пространство и чужбина), 9-и дом (далечните пътувания) и не рядко в 3-и дом (кратките или не така далечни пътувания). Ако събитието е с опасност за живота силно ранени се явяват основните сигнификатори Слънце, Луна и Пранпад. Оттам нататък се търси събитието по време като метода на символичните дирекции го ограничават да няколко години. Чрез пункта Гама и дирекционния Сатурн се ограничава възможното събитие до няколко месеца. Ако заплахата е налице по тези методи, то тогава изпалзваме символичните дирекции в Слънчевата революция, прогресии, транзити и други методи, които владеем за да определим дните в периода на опасност, когато лицето е особено застрашено. Логичната препоръка ще бъде лицето да не предприема пътувания в тези дни и близките до тях.

Предстоящата катастрофа, като негативен период се появява и в хороскопите при работниците от авиокомпанията ( военнослужащите от авиобазата) имащи отношение към полета. Принципно познаваемостта при този подход е висока и очаквано не по малка от 80%. При летци на пътнически или транспортни (карго) самолети вероятно ще клони към 90%. Особено трудни за прогнозиране и в тоя смисъл с по-ниска познаваемост са хороскопите на военните летци-изтребители. Особено на назначаваните за изпълнение на въздушни демонстрации. Това са най- напрегнатите хороскопи в практиката ми на астролог.

Често е явна връзката при авиокатастрофа мужду хороскопа на летеца и този за мястото и времето на катастрофата. Изразява се в съвпадение на ранени типови сигнификатори в двата хороскопа.

3. Авиационна астропрогноза на обекта на полета (летателното средство).

Този подход не знам да е изследван в авиацията. Аз също не съм работил по него, най-вече поради липсата на изходни данни. В астрологичните среди се счита, че би трябвало да даде резултат и да бъде полезен при извеждането на прогнозата.

Авиационната астрология е нова наука. Тя има недостатъци. Но само тя може да ни предупреди за бедствие при полет в хубавото време. Убеден съм, че би била неотменим помощник в стремежа ни към по-надеждна авиация, авиация без катастрофи.

 

Литература:

      1. Люмиер, Астрология - том 1. София, 1995.

2. Колесов, Е. ( Het Monster ). Астрология для астрологов. Донецк, Украйна. 1997.

3. Телецкий, В. Ваш  вылет задерживается: переждём катастрофу. 2003.

4. England, Н. Degrees of Flight (The Astrology of Aviation). UK, 2006.

info-to@aircrashconsult.info

 

Статията е представена в НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ  ЛЕВСКИ", ФАКУЛТЕТ АВИАЦИОНЕН на научната сесия проведена на 12.04.2007. Публикувана е 2009 г. в сборника с доклади от научната сесия с ISBN 978-954-713-092-0.