Това е твоят пулс! Провери го!

Links   Media   Travel   Airports   Maps   Weather   Slides   Archive

 

Самолетът на бизнесмена Ивайло Пенчев е паднал край летище Лесново

 

  

09.05.2020/ 13:21 м. вр. (10:21 h UTC)
България/ област София/ площадка Лесново

 

Окончателен доклад от разследване на авиационно произшествие, реализирано на 09.05.2020 г. със самолет JA 600 (SKYLEADER 600), регистрационни знаци LZ-ACS, експлоатиран от пилот собственик, при кацане на летателна площадка Лесново

 
Катастрофиралият Skyleader-600 (LZ-ACS)На 9 май 2020 г., в 13:17 h местно време самолет JA 600 (SKYLEADER 600), регистрационни знаци LZ-ACS, управляван от пилот собственик (бизнесмена Ивайло Пенчев, съосновател на компанията „Уолтопия“), излита от ПИК 28 на летателна площадка Лесново

в посока към Рилски езера. От въздуха пилотът докладва за неравномерна работа на двигателя и взема решение за завръщане на летателна площадка Лесново. При кацане, извършено на ПИК 10, в 13:21 h самолетът с малка скорост, при изпълнение на завой за коригиране на траекторията, се срива и опира пистата първо с дясното полукрило и в последствие с фюзелажа на самолета. Самолетът търпи тежки повреди, а пилотът е хоспитализиран с болки в областта на кръста.

След излитането, в процеса на набор на височина, се забелязва неравномерност в работата на двигателя, изразяваща се в колебание на честотата на въртене на вала на двигателя. След установяване на посочените проблеми в работата на двигателя, довели до падането на мощността на същия, вероятно поради прекратяване на работния процес в два от цилиндрите, пилотът взема решение за прекратяване на полета и завръщане за кацане на летателна площадка Лесново. В първата си част това решение е правилно.

Но то е свързано с неточна преценка на възможността за завръщане на летателна площадка Лесново. Поради неправилната преценка самолетът долита до ПИК 10 на летателна площадка Лесново на малка височина с непуснат колесник, клапи и с необходимост от корекция на курса по оста на ПИК.

 

Причини за авиационното произшествие (съгласно доклада на разследващата комисия)
На основание на обстоятелствата изложени в този доклад и направения анализ на същите Комисията за разследване във връзка с безопасността сочи като основни причини за реализиране на авиационното произшествие:
1. Неправилно взето решение от пилота собственик за провеждане на полет при изтекъл срок на валидност на притежаваното от него свидетелство за летателна правоспособност, продължително прекъсване и недостатъчен летателен опит.
2. Неправилно взето решение от пилота собственик за долитане и кацане на летателна площадка Лесново след установяване на ненормална работа на двигателя, свързана със загуба на мощност.
3. Нарушаване от пилота собственик на технологията за изпълнение на подход за кацане, технологията за конфигуриране на самолета при кацане и изпълнение на маньовър на недопустимо малка височина на полета при ниска скорост.


Комисията за разследване сочи и следните съпътстващи причини, допринесли за реализиране на произшествието:
1. Нарушаване нормалната работа на двигателя предизвикано от преобогатяване на гориво въздушната смес поради непълното и некоректно изпълнение на плана за техническото обслужване на самолета от лице, притежаващо свидетелство за техническо обслужване.

 

Връзки   Медии   Пътуване   Летища   Карти   Време   Слайдове    Архив
Ссылки   СМИ   Туры/Путевки   Аэропорты   Карты   Погода   Слайды   Архив
Links   Media   Travel   Airports   Maps   Weather   Slides   Archive09.05.2020 - AircrashConsult - Българските авиокататрофи