Karandila


is a locality situated in the “Stara Planina” mountain above the town of Sliven, Bulgaria, attractive with its odd rock formations, flora and fauna. Every day it attracts tourists wishing to become mindful of the beauty and mystery of its landmarks: “Halkata” (the Ring), the Little and the Big chatalki, Bird spring, Enyo’s bride and etc. With the locality are associated legends that you can rediscover through the rock images shown for the first time in this movie. Our interpretation of the "Karandila" is "Soul of the god RA with the fragrance of love", and the “Big chatalka" is probably the largest sphinx in the world.

 

 

 


Карандила


е местност намираща се в Стара планина над град Сливен, притегателна с причудливите си скални образувания,

флора и фауна. Ежедневно тя привлича туристи желаещи да станат съпричастни на красотата и мистерията на нейните забележетелности: Халката, Малката и Голямата чаталки, Птичия извор, Еньовата булка и други. С местността са свързани легенди, които можете да преоткриете чрез скалните изображения показани за първи път в този филм. Нашият превод на „Карандила” е „Душата на бог Ра (Слънцето) ухаеща на любов”,

а „Голямата чаталка” вероятно е най-големият сфинкс на Земята.

 

Посетихме Малката чаталка на Карандила на 19 март 2013 година, ден преди пролетното равноденствие. с надеждата за по-безоблачен изгрев, но както ще видите във филма не се получи. Все пак имахме щастието да се насладим и на приказни гледки дарени ни от прокрадналите се през облаците слънчеви лъчи.

След посещението ни на "Халката" изказахме тезата, че мегалитите на Карандила са част от симулирана чрез теренни обекти и скални фигури звездна карта към рядкото астрономическо събитие "преминаването на Венера пред слънчевия диск в северния ѝ възел на 23 май 60 г. след н. ера", събитие което в астрологичен план чертае последните опити на траките да окажат съпротива на Римската империя и съхранят националната си идентичност. Следвайки историческата хронология на събитията след 60-а година, трябва да признаем изумителната проницателност на древните, като отбележим създаването на съюза между даки и гети отвъд Дунава, периода на победи над римляните и приключването на сагата с драмата на водача на съюза Децебал.

В тази теза посочихме, че Малката чаталка представлява звездата Алдебаран, наричана от някои египтолози

"Сърцето на Озирис". Изображенията, които открихме на това място подкрепят твърденията ни, защото са несъмнено илюстрация на "битката на богинята Бастет с бога на злото и деструктивността, змията Апеп".

Изображението на младо момиче там е в подкрепа на тезата ни, че египетската владетелка Хатшепсут Мааткара (наричана от народа си кратко "Мара" и превъплъщавала се в богинята Бастет) е била придружена в кампанията на Балканския полуостров от голямата си дъщеря Неферуре. Египтолозите казват, че тя починала в младежките си години. Това са двете събития, които Мааткара, като владетелка и майка, носела дълбоко в сърцето си.

Слизайки в дерето до Малката чаталка се натъкнахме на изображения, които разкриват важни епизоди от битието на ваятелите и създаването на Карандила.

Изображенията върху камъните разказват как една вечер ваятелите почивали уморени край огъня, но при тях внезапно се появила със свитата си владетелката им. Разсмяла се, като видяла притеснението им поради това, че ги е изненадала, а после с тревога им разказала за предсказанията на жреците, че ще настъпят тежки времена за народа им, че нашественици ще посегнат не само на земята, жените и децата, но и на вярата и езика им, че времето ще посипе с пепел следите и погълне в забрава делата им. Тогава те осъзнали, колко важно е да създадат „Карандила” така, че за красотата му да прогледнат и слепите. И те го направили!

 

Интерпретирахме египетските йероглифи, които окрихме в района на "сините камъни" след "Езерото" така:

 

Ако устата изрича това,

окото що вижда,
а думите ни са като делата,
духът ни окрилен ще е с Маат¹.
Но ако с алчност и ненавист

Апеп ни заслепи,
рибата в реката

отровена ще е дори.
Отровата народът на Хатмехит² ще раздели.
Тогава твойта светлина ще ни води в мрака,
о, божествена Сопдет³!

 

 

 

Пояснения:

 

  1. Маат - Абстрактна богиня от египетската митология изобразявана като женска фигура с перо на главата, символ на истината и справедливостта.

  2. Хатмехит - богиня на река Нил, почитана в делтата на Нил и изобразявана като делфин, впоследствие трансформирала се в Изис.

  3. Сопдет - богиня от египетската митология, съпруга на Сах (астралната форма на Озирис), майка на Венера, асоциира се с Изис, название в древен Египет на звездата Сириус.

 

Никола Николов

 

Връзки   Медии   Пътуване   Летища   Карти   Време   Слайдове    Архив

Ссылки   СМИ   Туры/Путевки   Аэропорты   Карты   Погода   Слайды   Архив

Links   Media   Travel   Airports   Maps   Weather   Slides   Archive

Назад

Назад

Back