България - Съкровищата на траките

Свищовско тракийско съкровище

Свищовското тракийско съкровище разглеждано в настоящия текстови и филмов материал е открито

и дарено на градския исторически музей от свищовлията Росен Тодоров през 2011 г.

Намерено е на няколко километра западно от град Свищов, в района на местността Корея край стар римски път.

Художествено-историческата му и научна стойност се оценя от експерт на над 1.5 млн Евро.

 

Съкровището се състои от бронзови сечива и 13 златни предмета, олицетворяващи намерените телеса на разчленения бог Озирис, първият властвал на Земята и получил безсмъртие на небето като съзвездието Орион.
Предметите са част от ритуалния тоалет на египетски, а в последствие и на тракийски жреци.
Върху брадвичка от съкровището откриваме инкрустирана илюстрация на мита "Бастет убива Апеп". Бронзовите брадви са инкрустирани, ритуални и са били съхранявани като святи реликви.

Били са три, но вероятно при ритуала, когато жрецът убива голяма змия, символ на Апеп, едната се строшава. Подновяването ѝ впоследствие с нова обяснява броя на откритите четири брадви.
Съкровището е автентично доказателство за компенсаторните механизми при лунния и слънчевия календар на древните.
Египтяните, а в последствие траките, били наясно с връзките между двата календара и ги използвали успешно в астрологията.

Предметите от съкровището са използвани при племенни ритуали, най-вече при празнуване на Новата година (според календарите), както и при честване на победата на богинята Баст над змията Апеп, бога на хаоса и разрушението.
Съкровището е заровено вероятно от тракийски жрец по време на Римската инвазия в средата на І век след н. ера. или дори по-рано, през 29 г. пр. н. ера при нахлуването на римските легиони предвождани от прочулия се с жестокостта си М.Л. Крас.

Преди да стори това, с горчивина и мъка жрецът отбелязал върху гривната падането на Тракия по древноегипетското летоброене.

Счупил ритуално и гърнето, символ на сърцето в древноегипетските език и писменост, а оттам и на траките. Искал е да ни каже през хилядолетията:

 

"Сърцето ми се къса,

сломено е, от мъка разбито!

Губя Родината - идва крайът,

предсказано бе то!"

 

Свищовското съкровище е поредният артефакт в подкрепа на тезата, че траките са потомци на египтяните (настанили се по тези земи около 1500 г. пр. н. ера) и завареното местно население.

 

Никола Николов

 

 

 

 

ЗЛАТНО ТРАКИЙСКО СВИЩОВСКО СЪКРОВИЩЕ

Първите писмени сведения за траките са от „Илиада"
(8 век преди Христа) на древногръцкия поет Омир. В 10 песен от „Илиада" се говори за могъщия тракийски цар Резос, който участва в Троянската война (13 или 12 век пр. Христа). Писмени сведения за траките от периода преди Троянската война засега не са открити. За тяхното съществуване в Европа съдим единствено по останките от тяхната материална култура, които се откриват на Балканите и изключително много на територията на съвременна България.
Траките са известни със своите невероятни умения в областта на златарството. Затова не случайно в нашата страна се откриват най-често тракийски съкровища, произведения на ювелирното изкуство.
Такъв пример е тракийското съкровище, открито в околностите на град Свищов. Съкровището се състои от 13 златни украшения: седем златни гривни, шест златни декоративни апликации, три бронзови бойни брадви, една част от бронзова брадва и два фрагмента от бронзови оръдия на труда. Цялото съкровище вероятно е било съхранено в един глинен съд, от който са запазени отделни фрагменти...

(Избрано от официалния коментар)

 

 
     

Това е колаж. Гривната обяснява

загадъчните думи на апостол Петър:

 

 

"Още и това нещо да не забравяте, възлюбени,

че за Господа един ден е като хиляда години,

и хиляда години като един ден." (2 Петрово 3:8)

 

 
   

P.S. - Откривателят на съкровището,

Росен Господинов Тодоров, почива внезапно на 24.05.2014 г.! Мир на душата му!

 
Връзки   Медии   Пътуване   Летища   Карти   Време   Слайдове    Архив

Ссылки   СМИ   Туры/Путевки   Аэропорты   Карты   Погода   Слайды   Архив

Links   Media   Travel   Airports   Maps   Weather   Slides   Archive

Назад

Назад

Back