Какво да направим преди земетресение

Земетресенията се случват внезапно, могат да бъдат с голяма разрушителност и най-често ни сварват неподготвени. Определянето на потенциалните опасности преди това де се случи и предварителното планиране може да намали опасностите от сериозни вреди или загуба на човешки живот от земетресение. Поправката на дълбоки пукнатини в мазилката на тавани, стени и подове, надеждното прикрепване на осветителните тела към таваните и придържането към местните сеизмични стандарти за сградите, ще ви помогне да намалите деструктивността на последствията от земетресения.

Шест стъпки към подсигуряване на безопасността ни:

1. Начало - проверка за опасности

- Прикрепване на рафтовете здраво към стените.
- Поставяне на големи и тежки предмети на по-ниски места.
- Подреждане на чупливи предмети като бутилки и буркани, стъкло и порцелан в камери с ключалки на неголяма височина от пода.
- Преместване на тежки и опасно чупливи предмети като картини и огледала на места където не е типично да почиват или седят хора.
- Укрепване на осветителните тела.
- Отремонтиране на дефектирали елементи от електрическите инсталации и връзки с утечки от газ носещи потенциални рискове от пожар.
- Укрепване държачите на радиаторите от парното отопление за стената или пода.
- Ремонтиране на всички дълбоки пукнатини в тавани, подове и основи на сгради. Получете експертни съвети, ако са налице признаци на повреди по сградата.
- Подреждане на пестициди, отровни химически и лесно-запалими вещества в здраво затворени обезопасени места.


2. Идентифициране на безопасни места в жилището и навън

- Под масивни, неогъващи се мебели като например тежко бюро или маса.
- Срещу вътрешна стена.
- Далече от места където има опасност от строшени стъкла. Настрани от прозорци, огледала, картини, библиотеки или други тежки мебели, които могат да ви затиснат или наранят при падане..
- На открито, далече от постройки, дървета, телефонни и електрически линии, мостове, лифтове и подобни.


3 Обучете себе си и членовете на семейството

- Свържете се с Управлението на вашите местни аварийни служби, Гражданска защита или Червения кръст, за повече информация относно земетресения. Също така прочетете необходимата информация и инструкции как да защитите вашия имот от земетресения.
- Научете децата как и кога да се обадят на 112, на полицията, или противопожарната служба и коя радиостанция да настроят за информация при бедствия.
- Научете всички членове на семейството как и кога да изключат газта, електричеството и спрат водата.


4 Личен пакет от необходими вещи при бедствие

- Фенерче и допълнителни батерии за него.
- Противогаз или най-малко респиратор, ако живеете в района на химически комбинат.
- Портативно радио работещо на батерии и допълнителни батерии за него.
- Пакет от превързочни материали и други средства за оказване на първа медицинска помощ.
- Основни лекарства – обезболяващи и тези, които се явяват жизнено необходими – индивидуално.
- Суха храна и вода.
- Отварачка за консерви, прибори за хранене, нож, ножичка, свирка, игли и конци.
- Пари в брой и кредитни карти, важни документи.
- Здрави обувки и други вещи в зависимост от сезона.


5 Разработване на план за сбор и спешна комуникация при бедствие

- В случай, че членовете на семейството са разделени едни от други по време на земетресение ( примерно през деня, когато възрастните са на работа, а децата на училище), разработване на план за влизане във връзка след бедствието.
- Обаждане до роднина или приятел живеещи в друго отдалечено от бедствието място определени предварително като „лице за семеен контакт”. След бедствие често е по-лесно да се обадите до по-отдалечено населено място. Уверете се, че всеки в семейството знае името, адреса и телефонния номер на лицето за контакт.


6 Помогнете на обществото и хората около вас да се подготвят

- Публикувай в специален раздел във вашия местен вестник или друга медия спешна информация относно земетресения. Отпечатайте списък с телефонните номера на местните аварийни служби и болниците.
- Проучете слабите и уязвими места на вашето жилише, жилищния Ви блок.
- Помогнете на местните спасителни служби и служителите на Червения кръст да изготвят специални доклади за хора с намалена подвижност и в неравностойно положение и реда за действие по време на земетресение.
- Провеждане на тренировки в къщи за реда на действие при земетресение.
- Разговаряйте с представители на компаниите –доставчици на газ, електричество и вода относно реда за затварянето, изключването на съответната услуга при бедствие.
- Споделете и дискутирайте с вашите съседи или общност кодовете и сигналите за оповестяване, преоборудващи програми, начина за рискови издирвания на пострадали след бедствие, плановете за действие при извънредни ситуации.

 

 

Какво да правим по време на земетресение

Останете на безопасно място доколкото това е възможно, Имайте предвид, че някои трусове се случват преди основното по сила земетресение. Предвижете се с няколко стъпки до най-близкото безопасно място и останете в помещението докато труса спре и сте сигурни, че излизането Ви е безопасно.

Все пак, ако условията Ви позволяват да напуснете сградата до 5-6 секунди от начаалото на труса, може да рискувате и се опитате да я напуснете. Имайте предвид, че стълбищата в жилищните кооперации са доста ненадеждни при земетресение и често те първи падат.

Ако сте на закрито

- СНИЖЕТЕ СЕ към пода; ПРИКРИЙТЕ СЕ под устойчива маса, бюро или други здрави мебелни части; ОСТАНЕТЕ така, докато трусът спре. Ако няма маса или бюро до вас, обгърнете лицето и главата си с ръце и се свийте във вътрешен ъгъл на сградата.
- Стойте далеч от стъкла, прозорци, външни врати и стени и всичко, което би могло да падне върху Вас, като осветителни тела или мебели.
- Останете в леглото, ако сте там когато земетресението започне. Защитете главата си с възглавница, освен ако не сте под тежък полюлей, които би могъл да падне. В този случай се преместете до най-близкото безопасно място.
- Използвайте рамката на вратата за подслон, само ако тя е в непосредствена близост до вас и ако сте сигурни, че е надеждно укрепена и устойчива.
- Останете в помещението докато разклащането спре и се убедите, че е безопасно да излезете навън. Изследванията показват, че повечето наранявания възникват, когато хора в сградите се опитват да сменят местоположението си в сградата или се опитват да я напуснат.
- Бъдете наясно, че електрозахранването вероятно ще изключи или могат да се включат противопожарните аларма и система за гасене.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ асансьори!

Ако сте на открито

- Стойте там.
- Отдалечете се от сгради, елементи на уличното осветление и жици.
- Ако сте вече на открито, останете там до спирането на труса. Движението на земните пластове по време на земетресение рядко е пряка причина за смърт или увреждане. Повечето жертви при земетресение са в резултат на рухнали стени, летящи парчета стъкло и падащи предмети.

Ако сте в автомобил

- Спрете веднага щом безопасността позволи и останете в превозното средство. Избягвайте спирането в близост до или под сгради, дървета, надлези, мостове, електопреносни жици.
- Продължете внимателно след земетресението. Избягвайте пътища и мостове , които биха могли да са повредени при земетресението.

Ако сте затиснат под отломки

- Не пали кибрит или свещ.
- Не се движи излишно и не вдигай прах.
- Покрий устата си с кърпа или подходяща част от облеклото.
- Чукайте по тръбата или стената за да могат спасителите да ви локализират. Използвайте свирка, ако имате под ръка. Викайте само в краен случай.. Викането може да доведе до вдишване на опасни количества прах.

 

 

Какво да правим след земетресение

-
Очаквайте вторични трусове. Тези вторични трусове са обикновено по-слаби от основните, но могат да бъдат достатъчно силни и да доведат до допълнителни щети на отслабените вече конструкции. Те могат да се случат в първите часове, дни, седмици или месеци дори след основния земетръс.

-
Слушайте (гледайте) предаванията по захранваните с батерии преносими радиоприемници (телевизори). Следете за последната информация относно създалата се извънредна ситуация.

-
Използвайте телефон само за спешни повиквания.

-
Отваряйте шкафове внимателно. Пазете се от обекти, които могат да изпаднат от рафтовете.

-
Стойте далече от пострадалите места и райони. Останете далече, освен ако вашата помощ не е изрично поискана от полицията, противопожарната охрана или спасителните служби. Върнете се в къщи, само когато властите потвърдят, че това е безопасно.

-
Имайте в предвид, че е възможно цунами, ако живеете в крайбрежни райони.
Известни са още като сеизмични морски вълни (наричани по погрешка "приливни вълни"). Когато местните власти предупредят за цунами, трябва да ви е ясно, че това е поредица от опасни вълни на път да достигнат брега и да пометат яростно всичко по пътя си. Стойте далеч от брега, като по-възможност изберете по-високо и устойчиво място, например близкия хълм.

-
Помогнете на ранените или затиснати лица. Не забравяйте да помогнете на вашите съседи, които могат да изискват специална помощ като деца, възрастни хора и хора с увреждания. Оказвайте първа помощ, когато е уместно. Не премествайте сериозно ранени лица, освен ако те са в непосредствена опасност от последващи наранявания. Обадете се за помощ.

-
Почистете от разлети лекарства, белина, бензин или други запалителни течности незабавно. Напуснете района, ако усетите миризмата на газ или изпарения от други химически вещества.

-
Проверете комините по цялата им дължина за повреди. Незабелязани увреждания биха могли да доведат до пожар.

-
Проверете битовите системи за газоподаване, електрофикация, водоснабдяване и канализация.

* Проверете за изтичане на газ. Ако сте усетили миризмата на газ или чуете шум като продухване или съскане, отвoрете прозорец и бързо напуснете сградата. Изключете газоподаването чрез външния основен клапан и оповестете газовата компания за това от дома на съседа Ви. Изключили веднъж газта по някаква причина, тя трябва да бъде включена обратно от специалисти.


* Огледайте за увреждания по електрическата система. Ако виждате искри, скъсани или протрити кабели, или усетите миризмата на прегоряла изолация, изключете електрозахранването от основния бушон или главния прекъсвач (шалтер) на веригата. Ако трябва да стъпите във вода за да достигнете до електрическото табло или главния прекъсвач (шалтер) на веригата, поискайте съвет от електротехник или се възползвайте от помощта му.


* Проверете за увреждания по канализацията и водопроводните тръби. Ако подозирате, че канализацията за отходните води е повредена, избягвайте използването на тоалетните и извикайте специалист от ВиК. Ако водопроводните тръби са повредени, свържете се отново с ВиК и избягвайте използването на чешмяна вода за пиене. Можете да получите безопасна вода чрез топене на ледени кубчета или използвайте бутилирана вода за пиене.По материали на FEMA и наш опит

                                                                                                                                       

Земетресенията по света, сега!

 

Връзки   Медии   Пътуване   Летища   Карти   Време   Слайдове    Архив
Ссылки   СМИ   Туры/Путевки   Аэропорты   Карты   Погода   Слайды   Архив
Links   Media   Travel   Airports   Maps   Weather   Slides   Archive