АВИАЦИОННА АСТРОЛОГИЯ

 Н. В. Николов 

Indonesia/Solo.

30.11.2004/11:00 UT

Пътнически самолет МД-82, принадлежащ на авиокомпанията “Леон Еър”, се разбил при кацане на аеродрома. Плъзнал се по мократа от дъжда писта, разцепил се на две и се спрял в металната ограда на намиращото се наблизо гробище. От 154 на борда, загинали 31, а 62 били ранени. Ужасът изпитан от пътниците бил неописуем. Един от тях крещял неистово по мобилния си телефон:
"Самолетът ми катастрофира! Самолетът ми катастрофира! Загубил съм всичко!"

 

Това е само един от хилядите инциденти в авиацията за година. Случаят е действителен. Пасажът е цитиран от сайта: aircrashconsult.com. Поднасям ви го защото в него има много драматизъм и известен щастлив край - за оцелелите.

Следват комисии, даване на обяснения, проучване на записите от "черните кутии", уточняване на причините и виновните, обявяване на наказанията, обезщетяване на роднините на загиналите, попълване на статистиката и вземане на мерки недопускащи подобни инциденти.  Последствията:

 •         огромни материални загуби за авиокомпанията, спад на доверие;

 •         дълбока психотравма за близките на жертвите и за оцелелите с възможната и трансформация в страх от полети;

 •         психическо травмиране в различна степен и при обслужващите полета (технически персонал, група за ръководство, спасителни екипи, екипаж);

 •         депресия в ръководния състав и собствениците на авиокомпанията.

Тогава, постфактум, си задаваме въпросите: "Защо точно на нас се случи? Можехме ли да го избегнем?"

На тези въпроси може задоволително да отговори една нова за авиацията наука, която си позволих да нарека: “Авиационна астрология”.

В резултат на наблюденията си считам, че тя ни дава един от малкото шансове да предскажем тенденциите за една авиационна катастрофа по място, време и детайли.

Дава ни време за рационални решения, така че да направим всичко по силите ни за да я избегнем. Дори това да ни струва да променим някои от установените вече правила в авиацията като спазване на разписанията, маршрутите за полети и прочие. И сега имаме достатъчно примери на принудителна промяна на тези правила, поради неблагоприятно време, опасност от терористичен акт или внезапно появила се техническа неизправност по летателното средство. За да бъдат преодолени факторите застрашаващи полета работят почти всички служби и специалисти от авиацията, от механика и авиационния метеоролог до летеца и ръководителя на полети. Споменавайки авиационния метеоролог се сещам, че в древността метеорологията е  била част от задълженията на астролога. Аналогията и в случая е очевидна. И в двете науки  се правят прогнози разкриващи тенденциите в динамиката от промени на материята в измеренията на време-пространството, които трябва да доведат до оценката дали тези тенденции ще застрашат или ще са благоприятни за полета.

Къде е разликата? Предполагам, че в повечето случаи техните оценки относно условията за провеждане на полетите ще си съвпадат, но ще има случаи когато те дълбоко ще се разминават. Тогава бихте чули на решението за полети:

Авиационният метеоролог: “Времето чисто, безоблачно, в светлата част на деня. Вятър-тих, от североизток, 1-2 м/сек. Видимост 15-20 км. Промени не се очакват. Времето благоприятно за полети.”

Авиационният астролог: “За времето и маршрута на полета над Черно море транзитните констелации силно неблагоприятни. Марс и сигнификаторите на полета сериозно ранени. Наталните карти на екипажа с дирекции и транзити показват висока опасност. Не се вижда проблем с двигателите на самолета. Прилича на експлозия или поразяване от ракета “повърхност-въздух”. Трудно ми е да определя истинските причини, но астрокартите показват много висока опасност. Препоръчвам настойчиво полета да бъде отложен поне с 12 часа.”

Още една разлика, която трябва да разберем правилно. Прогнозата на метеоролога лесно се преценя, защото бурята е видима. Убеждаваме се в правилността на предупреждението от астролога едва след катастрофата. Консерватизмът, неразбирането на материята, подценяването на възможностите на астрологията и недоверието към нея са довели в наши дни да се лишим от един от най-мощните инструменти в стремежа ни към безопасност в авиацията.

Не съм първият изследвал възможностите на астрологията да допринесе за безопасността в авиацията. Известни са :

 •         Книгата на Hedley England “Degrees of Flight” (The Astrology of Aviation) публикувана през 2006 г. във Великобритания.

 •         Статията на Владимир Телецкий “Вашият полет се задържа: ще изчакаме да премине катастрофата” от 02.07.2003 г. и други.

Опитът в тази област съвсем не е богат по няколко причини:

 •         Ако астрологията е трупала познанията си през хилядалетията от Вавилонското царство насам, то авиацията е приблизително от век.

 •         Катастрофите са тема свързана основно с отрицателни емоции. Много от астролозите умишлено я избягват.

 •         Астрологът трябва да е привлечен от темата и е предимство, ако познава работата в авиацията. Такива астролози са малко.

Въпреки самостоятелното изследване на темата и някои съществени различия в подходите към астропрогнозата, като цяло общите изводи при астролозите изследвали авиокатастрофите са еднакви:

 •         Ефективността на авиационната астропрогноза се увеличава, ако се извършва комплексно, т.е. изследват се повече фактори от един ( човек или група от хора, време-пространство, машина ).

 •         Авиационната астропрогноза е трудоемка. За повишааване на ефективността й е необходим специализиран софтуеър.

 •         Астрометодите адаптирани към авиационните потребности за безопасност биха снижили броя на авиокатастрофите значително.

 

Кое е основното в настоящата статия?

Тя предлага на вниманието ви една нова авиационна наука наречена “Авиоционна астрология”, като я изпълва със съдържание чрез своя философия, цели, задачи, структура и методология използваща опростени, но достаъчно ефективни астротехники. Всичко това я прави разбираема, достъпна и приложима.

 

Авиационна астрология.

1. Определение:

Авиационната астрология е съвкупност от подходи и астропрактики, чрез които се изследват факторите на сложната и динамична авиационна среда (човек, време-пространство, авиационни средства) имайки за задача да прогнозира и предупреждава за тенденциите към предстоящи катастрофи с цел предотвратяването им и повишаване безопасността на полетите.

2. Цел:

Авиационната астрология има за цел чрез навременна прогноза и предупреждение относно тенденциите  в авиационната среда към  авиакатастрофи да се даде достатъчен шанс на ръководния състав и изпълнителите на отделни авиационни дейности за предотвратяване на инцидентите в авиацията и се постигне значително повишаване на безопасността на полетите.

3. Задачи:

3.1. Изследване на авиационната среда. Включва изследване на предишни авиокатастрофи. Навременно откриване на потенциални тенденции за такива в наличните фактори на авиационната среда.

Водене на астрокартотека на летателния състав, а при възможност и на летателните средства.

3.2. Изследване параметрите на отделния полет и разкриване тенденциите в конкретната авиационна среда към авиокатастрофи. Изготвяне на прогноза.

3.3. Долагане (споделяне) на прогнозата. Предупреждение при повишени към катастрофа тенденции. Даване на препоръки, предлагане на решения за конкретния случай.

4. Философия:

Авиационната астрология има за мироглед философията на материализма умело съчетан с познанията на традиционната астрология. В центъра на нейното внимение е събитийността. Заявява, че събитийността е “предопределена”, познаваема и следователно предсказуема. Време-пространството е(са) атрибут на материята. Време-пространството притежава ъгли. Събитието се случва на точното място, в точното време. То е “предопределено” и съвпада по време и място с ъглите на време-пространството, като “привлича” за участник подходящия, “предопределения” субект, така както ключалката изисква и се поддава на ключа си.

Предопределеността в случая се изразява в склонността на събитията с очакван резултат да се случват, а на участниците да участват в тях,  при закономерно произтичащи условия създавани в ъглите на време-пространството.

В астрологията ъглите на време-пространството съвпадат  или са в зависимост от Асцедента/Десцедента (точките на пресичане на хоризонта с еклиптиката) и Медиум цели/Йедиум цели (точките при пресичането на Меридиана с еклиптиката). Слънцето, Пранпад и особено Луната с нейните атрибути Лилит и Приап ( перигей и aпогей) имат важна роля при оформянето на ъглите.

В образуването на ъглите взимат участие всички известни сигнификатори от астрологията, но когато разглеждаме определен вид събития, то те се разпределят на:

 •         основни (Слънце, Луна с нейните атрибути Черна Луна и възли, и Пранпад -хипотетична планета) (Забележка: Да не се бъркат горепосочените с понятието в астрологията “основни сигнификатори”, въпреки, че между някои от тях има съвпадение. Традиционно в астрологията се определят като основни сигнификатори Слънце, Луна, Асцендент, Медиум Цели и Точката на щастието).

 •         типови (първостепенни)-определят вида на събитието или “главния герой”.

 •         фонови (второстепенни)-определят обстоятелствата на събитието.

Значението на типовите и фоновите сигнификатори се променя в зависимост от изследваната тема.

Прецизирането на събитието във време-пространството се осъществява при спрягането на специалните точки (парите) с основните или типовите сигнификатори, или със самите ъгли на време-пространството (в хороскопа с As/Ds, MC/YC). В авиационната астрология е нормално това да бъдат точката на съдбата (Vertex) и точката на щастието (Locus Fortune).

5. Методология.

Съвкупност от методи, подходи и астропрактики в авиационната астрология, с които се изследвт факторите на авиационната среда за постигане на достатъчно ясна прогноза относно тенденциите в летателните условия и конкретния полет.

Прогнозата подлежи на оценка въз основа на ясни критерии в зависимост от използваните методи и подходи. Това определено ще бъде един деликатен момент в приложната авиационна астрология, поради предмета й на работа.

Методите се определят в зависимост от начина на работа на авиационния астролог. Те биват интутивно-визуализиращ и емпиричен.

При интуитивно-визуализиращия метод астрологът преценя астрокартата и я интерпретира в рамките на няколко минути. В този процес той трябва да прецени множество сигнификатори и взаимодействията между тях за да определи вида и особеностите на събитието. Надеждността на тази преценка зависи от личните и професионални качества на астролога, от неговите познания и опит. Той може да пропусне или подцени важен детайл от астрокартата, при което ще се подведе в прогнозата си. Има и друго - субективната нагласа за преценка на една астрокарта, дали тя би довела до малка или голяма авиокатастрофа, при отделните авиационни астролози може да се различава. Полезно ще бъде тази нагласа за преценка да се уеднаквява периодично чрез подходящи упражнения и тестове.

Този метод понастоящем е най-широко разпространен. Въпреки недостатъците си, той дава достатъчно добри резултати.

Фиг. 1. Методология на Авиационната астрология

 

При емпиричния метод отделните сигнификатори, положението им по достойнство, аспектите между тях получават числови изражения определящи характера на прогнозата. Той е доста трудоемък и поради това рядко се практикува от съвременните астролози. Дори е позабравен. Бил е използван от древните астролози обслужващи императорите. Надеждността и прецизността при него се увеличава значително. Подходящ е за използване в специализиран софтуеър на експертно ниво.

Подходите се разделят, в зависимост от изследвания фактор на авиационната среда, на:

 •         авиационна астропрогноза на време-пространството,

 •         авиационна астропрогноза на субекта на полета (екипаж и пътници),

 •         авиационна астропрогноза на обекта на полета (въздухоплавателното средство).

Тези три подхода са основни. Биха могли да се използват и други подходи според факторите на авиационната среда, като изследване на техническата подготовка на летателното средство, работата на органите по сигурността, на групата за ръководство на въздушното движение и  прочие, но това би усложнило неимоверно работата по създаване на прогнозата. В специални случаи може да се прибегне и до тях.

Под астропрактики в авиационната астрология се разбират известните в астрологията техники за прогнозиране като метода на символичните дирекции, прогресиите, слънчевата революция, дирекционния Сатурн, движението на пункта Гама, планетните транзити и прочие.

Средностатистически резултатите от комплексното прилагане на подходите дава познаваемост 80 % и по-висока.

 

6. Организационна структура.

Определено в суровия авиационен бизнес авиоционните астролози ще бъдат лукс за авиоционните структури, които решат да ползват услугите им. Въпросът е къде те ще бъдат максимално необходими и полезни ? Логичните отговори са:

 •         В РВД – в помощ на групите за ръководство на въздушното движение;

 •         На гражданските летища- в помощ на пътниците при преодоляване на страха им от полети;

 •         В авиокомпаниите (авиобазите) – за достигане на висока безпроизшественост в летателната дейност.

 •         Висши учебни заведения с насоченост “Авиация” – за подготовка на специалисти.

Вероятно ще има отделни сайтове и организации, които биха подпомагали низовите струтури с полезна информация и авиационна астропрогноза, както това се прави към момента в метеорологичен аспект.  Замисълът обаче е да се стигне до летеца и командира на екипажа чрез лесно разбираем софтуеър на експертно ниво, така както те получават на бордните си радари информация за приближаващата буря.

Гравитационните, светлинните, топлинните, електромагнитните и тези на елементарните частици полета съществуват. Смайваща е сложната динамика между форми и състояния на материята. Астрологията ни помага да предвидим непрекъснатите изненади, които ни поднася тя. От това превенцията на авиокатастрофите може само да спечели.

 

 Литература:

 

      1. Люмиер, Астрология - том 1. София, 1995.

2. Колесов, Е. ( Het Monster ). Астрология для астрологов. Донецк, Украйна. 1997.

3. Телецкий, В. Ваш  вылет задерживается: переждём катастрофу. 2003.

4. England, Н. Degrees of Flight (The Astrology of Aviation). UK, 2006.

 

info-to@aircrashconsult.info

 

Статията е представена в НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ  ЛЕВСКИ", ФАКУЛТЕТ АВИАЦИОНЕН на научната сесия проведена на 12.04.2007. Публикувана е 2009 в сборника с доклади от научната сесия с ISBN 978-954-713-092-0.