ПРОГНОЗИРАНЕ НА АВИОКАТАСТРОФИТЕ
ПРИ ОБЕКТА НА ПОЛЕТА

(Резюме)

Н. В. Николов

Под обект на полета разбираме  въздухоплавателното средство.

Настоящата статия предлага методика изградена от утвърдени в традиционната западна астрология методи за прогнозиране, адаптирани за прилагане към въздухоплавателните средства.

Има за цел да препоръча на авиационния астролог изпитан подход и астрологични практики за прогнозиране, така че при интерпретиране астрокартите на въздухоплавателните средства, бързо и с висока надеждност да могат да се определят опасните тенденции към инциденти по същество и по време, като по този начин се предостави невероятния шанс за конкретна, целенасочена превенция от страна на ръководния и техническия състав в авиацията.

Разгледани са достъпно и разбираемо етапите в работата на авиационния астролог:

  • Изготвяне на астрокарта на въздухоплавателното средство;

  • Интерпретиране на астрокартата на обекта на полета (ред и особености при интерпретирането, домове, сигнификатори и адаптирани за тях ключови думи);

  • Прогнозиране на авиокатастрофата при обекта на полета по време, причини и условия чрез методите (символични дирекции, пункта Гама, директирането на Сатурн и пр.) , като се прецизира тенденцията към авиационна катастрофа по време. Споделени са резултатите от задълбочено изследване в тази насока.

Как чрез методиката се стига до прогноза за опасен авиационен инцидент при обекта на полета е илюстрирано, чрез разглеждане на астрокартата за датата на сертифициране – 13.09.2002 на самолета Пилатус РС-12 (N128CM), катастрофирал на 22.03.2009 г. в Бют/МТ/САЩ и причинил смъртта на 14 души, от които 7 деца.

Фиг. 1.  Астрокарта за датата на сертифициране – 13.09.2002 на Пилатус РС-12 (N128CM) катастрофирал на 22.03.2009 в Бют/МТ/САЩ

(Картата е изготвена с програмата Астролог 5.41, а описаните в статията методи са добавени допълнително)

Таблица № 1

Таблица с ключовите думи за домовете и знаците в астрокартата

Таблица № 2

Таблица с ключовите думи за сигнификаторите в астрокартата

(приложена е в статията)

Находките в изследването и горепосочения пример биха били изненада за всеки специалист или фен на авиацията, а в същото време и лъч надежда за по-висока наеждност в разностранната и напрегната летателна дейност.

Прецизността на резултатите при прилагане на методите за прогнозиране е впечатляваща и те доказват, че методиката е приложима в авиацията. Настоящата методика за прогнозиране на катастрофите е неотменимо средство в астропрогнозата на обекта на полета и изпълва с ясно съдържание един от основните подходи в цялостната методология на Авиационната астрология.

Литература:

  1. Люмиер, Астрология - том 1. София, 1995.

  2. Телецкий, В. Ваш  вылет задерживается: переждём катастрофу. 2003.

info-to@aircrashconsult.info

 

Статията е представена в НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ  ЛЕВСКИ", ФАКУЛТЕТ АВИАЦИОНЕН на научната сесия проведена на 23-24.04.2009. Публикувана е през 2011 г. в сборника с доклади от научната конференция "40 години от стъпването на човек на Луната и 30 години от полета на първия български космонавт" - Том 2 с ISBN 978-954-713-096-8.