АВИАЦИОННА АСТРОЛОГИЯ

 (Резюме)

 Н. В. Николов 

Всяка година стават хиляди инциденти в авиацията, въпреки стремежа на  авиационните специалисти към безпроизшественост. Настоящата статия предлага още едно решение, още едно парченце от пъзела, което би снижило значимо броя им. Авиационната астрология – една нова авиационна наука, чиято основна приложна дейност е да бъде в помощ на ръководния и летателен състав относно превенцията на катастрофите.

Прави се аналогия между прогнозите на авиационния метеоролог и авиационния астролог, като специалисти, в чиято дейност би могло да се открие определено сходство, като се подчертават и различията в естеството им на работа. Статията е с предназначение да бъде въвеждаща и основополагаща за авиационната астрология като дефинира ясни : определение, цел, задачи, философия и методология, като предполага направленията и звената за нейното организационно-структурно формиране.

Интригуващ е философският възглед на авиационната астрология, че събитията се случват в ъглите на време-пространството, създавани от движението и промените на материята около нас. Те са определими. Следователно прогнозируеми ще бъдат и тенденциите клонящи към събития в тях. Методологията представя три основни подхода за изследване на тенденциите към авиокатастрофи – времепространство, човек, въздухоплавателно средство. Инструментите за изследванията на авиационния астролог са методите – проверени и изпитани астрологични практики. Предложеното в статията е разбираемо, приложимо и проверено. Прогнозируемост не по ниска от 80 % ?

Това си заслужава!

 

Фиг. 1. Методология на Авиационната астрология

Литература:

      1. Люмиер, Астрология - том 1. София, 1995.

2. Колесов, Е. ( Het Monster ). Астрология для астрологов. Донецк, Украйна. 1997.

3. Телецкий, В. Ваш  вылет задерживается: переждём катастрофу. 2003.

4. England, Н. Degrees of Flight (The Astrology of Aviation). UK, 2006.

 

info-to@aircrashconsult.info

 

Статията е представена в НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ  ЛЕВСКИ", ФАКУЛТЕТ АВИАЦИОНЕН на научната сесия проведена на 12.04.2007. Публикувана е 2009 в сборника с доклади от научната сесия с ISBN 978-954-713-092-0.