ПРОГНОЗИРАНЕ НА АВИАЦИОННИТЕ КАТАСТРОФИ

 (Резюме)

 Н. В. Николов 

Сърцевина на дейността по прогнозиране на авиокатастрофите е работата по подходите за изследване факторите на авиационната среда. Статията прави кратък обзор на работата по подходите – времепространство, човек, въздухоплавателно средство.

Акцентът в статията е поставен най-вече на първия подход – астропрогноза на време-пространството, като сравнително нов дори за традиционната астрология. Описани са типовите сигнификатори – планетите символизиращи въздухоплавателните средства. Използвани са големите астероиди от Марсовия астероиден пояс и хипотетичните трансураниеви планети като сигнификатори разкриващи детайли от евентуалната или случила се вече авиокатастрофа. Работата по метода е илюстриран с времевата астрокарта на катастрофата на пътническия самолет MD-82 в Соло, Индонезия, случила се на 30.11.2004 година. Описаната техника за прецизиране на прогнозата до минути дава резултати показани в таблица № 1  впечатляващи с реализирането на прогнозата при изчислена вероятност на познаваемост от 0.0014.
С разглеждането на резултатите  по отношение на прогнозираните максимуми на опасността по дни се очертава извода, че методът удовлетворително дава информация не само за времето на авиокатастрофата, но и за степента на очакваните жертви и щети. В описанието на метода можем да намерим не само неговите очевидни предимства и доказателства за безспорна резултатност, но и недостатъците му, както и ония събития, които биха подвели авиационния астролог при изготвяне на прогнозата.

Описанието на работата по подхода – астропрогноза на човешкия фактор, е кратко, но са загатнати полезни подробности в работата по него изведени от дългогодишни изследвания.

С примери и резултати статията убеждава, че авиационната астрология би била неотменим помощник в естествения стремеж на авиационните специалисти към по-надеждна авиация, авиация без катастрофи.
 

Фиг. 1. Времева астрокарта на авиокатастрофата в Соло, Индонезия на  30.11.2004, 11:00 GMT

 

Литература:

      1. Люмиер, Астрология - том 1. София, 1995.

2. Колесов, Е. ( Het Monster ). Астрология для астрологов. Донецк, Украйна. 1997.

3. Телецкий, В. Ваш  вылет задерживается: переждём катастрофу. 2003.

4. England, Н. Degrees of Flight (The Astrology of Aviation). UK, 2006.

info-to@aircrashconsult.info

 

Статията е представена в НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ  ЛЕВСКИ", ФАКУЛТЕТ АВИАЦИОНЕН на научната сесия проведена на 12.04.2007. Публикувана е през 2009 г. в сборника с доклади от научната сесия с ISBN 978-954-713-092-0.