Пепелянка

(Vipera ammodytes and Vipera meridionalis)

НазадНазадBack
    

  

Пепелянката се счита за най-опасна за човека сред отровните змии в България поради широкото си разпространение в по-населените ареали и надморски равнища в страната, както и поради високата токсичност на отровата си. Количеството отрова, което въвежда при ухапване превишава това на усойницата.  У нас са разпространени два подвида:

Южна пепелянка (със зелена опашка) и Обикновена -

с жълто-оранжева опашка срещана най-вече в северо-западна България. Южната е с по-силна отрова от тази на обикновената, основно с хемотоксично въздействие увреждащо кръвоосната и сърдечно-съдовата системи, но и с ясно изразено невротоксично въздействие водещо до парези на ухапаните крайници. Обикновената пепелянка е с преобладаваща хемотоксичност на отровата.
Видовете ухапвания според това дали е въведена в жертвата отрова биват сухи (отрова не е въведена – няма пареща болка и оток) и ефективни, които според количеството въведена отрова биват леки, средни и тежки. Последните се съпровождат с пареща болка на ухапаното място и бързо развиващ се оток.
При тежки ухапвания към 20-та минута от събитието човек изпитва слабост, прилошаване и може да припадне.
Един час след ухапването – отокът обхваща крайника, пострадалият не може да се движи, започва повръщане.
Общото му състояние се утежнява към втория час след събитието. Проявяват се симптомите на тежко натравяне.
Силно наложително е до това време пострадалият да получи клинично лечение с въвеждане на противозмийски серум, като лекуващият го медицински екип пък трябва да следи зорко пациентът да не развие анафилактичен шок (алергичен шок).

 

Първа помощ:

  • Уточняваме какво е ухапването – сухо или ефективно;

  • При ефективно - изсмукваме кръвта с отровата от ухапаното място, като това е най-добре да стане с екстрактор на отрова. При липса на такъв - с уста. Процедурата има смисъл, ако се извърши до 5 мин. след ухапването.

  • Крайникът при възможност се шинира – обездвижва, ухапаното място трябва да е под нивото на сърцето, а ако се постави превръзка над ухапаното място, то тя не бива да е прекалено стегната, защото може да доведе до некроза на тъканта. Добре направената превръзка  позволява да се провре пръст на ръката под нея.

  • Вземаме мерки за спешно доставяне на пострадалия до болнично заведение, където да получи адекватно лечение.

Никола Николав

  

Други:

Хората, както и мишките и птиците, реагират бързо на отровата на пепелянката. Гущерите са по-слабо засегнати, а земноводните дори могат да оцелеят след ухапване. Някои змии, като медянките и водните змии, изглежда са нечувствителни към нея.
Отровата на пепелянката се използва за производството на противоотрова за ухапвания от други европейски отровни змии, като тя се отглежда за тази цел.

 

Пепелянката е активна предимно през деня, в низините и при топло време - също и нощем. Храни се главно с дребни бозайници и птици, по-младите екземпляри - с гущери. Понякога яде и змии, включително други пепелянки, затова е определена като канибал.

  

Връзки   Медии   Пътуване   Летища   Карти   Време   Слайдове    Архив
Ссылки   СМИ   Туры/Путевки   Аэропорты   Карты   Погода   Слайды   Архив
Links   Media   Travel   Airports   Maps   Weather   Slides   Archive