i
Links   Web Ring   Media   Travel   Airports   Maps   Weather   Slides   Archive
A  s  t  r  o  l  o  g  y
A  s  t  r  o  l  o  g  y
AircrashConsult.com

Astrolog 5.41G  е една от най-добрите безплатни астрологични програми правени досега.
  • Предимства: Лека и надеждна, работи добре на Win XP, Win 7, а предполагам и на останалите ОС. Просто разархивирате Zip - файла и в папката кликвате върху стартиращия файл - ASTROLOG-Aplication, т.е. в този си вид не изисква инсталиране. Притежава ред качества, с които изпреварва редица платени астрологични програми като дава възможност да работите освен с основните планети, така и да добавяте към зодиака планетите джуджета като  Веста, Юнона, Атина-Палада и Церера, както и поредицата от транс-Ураниевите хипотетични планети, без които сериозното интерпретиране на хороскопа е невъзможно, особено при екстремни казуси. След изготвяне на рождената (наталната) карта дава възможност да използвате при интерпретацията програмно метода на Транзитите и този на Прогресиите. Може да променяте "ключа" като при 1 градус дължина от еклиптиката = 1 година от живота (т. е. "денят е като година") получавате вариант на метода на Символичните дирекции. Има динамичен режим с широка гама от стъпки. Дава визуално реална представа за местоположението на астрофакторите и аспектите между тях, както и за техните наслагвания, което улеснява интерпретацията. Черният й фон не изморява очите при продължителна работа. Използва Швейцарски ефемериди. При деинсталация просто изтривате папката.
  • Недостатъци: Не определя трите основни фактора в хороскопа  - Алмутен, Хилег и Алкокоден. Липсват редица астрологични методи необходими при събитийното прогнозиране като дирекционни фактори (градус от еклиптиката = месец от живота, т. е. "денят е като месец"), пункта Гама, Луна на Найбод, Профекции, Слънчева и Лунна революции (завръщания), Примарни дирекции и пр.. Помощната интерпретативна база е меко казано недостатъчна. Няма терми с техните господари и Сабиански градуси. Няма автоматизирано търсене по зададена тема и автоматизирано създаване на календар за събитията по темата. Няма опция за Астро-картографиране.

Въпреки недостатъците, предимствата й я превръщат в супер подарък и неоценим помощник в работата на астролога!

Download Astrolog 5.41G freeware (Zip)
i
i
Беседите на Миша Левин - 12.08.2010, Рила, България
Беседите на Румен Колев - 05.12.2010, Бургас, България